Standard Solutions Group

SSGs projekt för ökad interoperabilitet inom industrin (LCDM - Life Cycle Data Management) är inne i en intensiv fas. Projektet har tilldelats stöd av Vinnova, och har som mål att skapa ett standardiserat datautbyte mellan industrianläggningar enligt standarden ISO 15926. 

Inom industrin försvinner i dag stora mängder anläggningsdata under en anläggnings livscykel. Undersökningar visar att cirka 2,8 % av den totala investeringskostnaden i en anläggningsprojektering skulle kunna minska om alla system som används skulle kunna utbyta data sinsemellan, något som motsvarar ungefär 6,5 gånger vad kostnaden är för ett oplanerat stopp inom industrin idag. Smarta industrier kommer i framtiden att vara till stort värde för anläggningsägaren och industrin om den används rätt, och om man förmår att ta hand om de stora mängder data som genereras. Vinsterna i en standardisering inom området beskrivs som betydande, och som en del i en ökad digitalisering inom den svenska industrin. 

Intresset för SSGs LCDM-projekt växer, och nätverket av organisationer som arbetar med ISO 15926 har utökats, och implementeras i fler och fler verksamheter. Tongångarna bland deltagarna är positiva, och alla ser stora fördelar i en ökad interoperabilitet. Den 6 december arrangerades två möten, ett informationsmöte och ett projektmöte, i Stockholm där projektet presenterades närmare och vad man hittills har kommit fram till, I projektmötet startades två arbetsgrupper upp som ska arbeta med den kommande konferensen 2019 och med ägarskapet och planen kring hur ISO-standarden kan implementeras och ge effekter. I konferensen under 2019 ska presentera hur svensk industri ska ta nästa steg för ökad interoperabilitet

Flera studiebesök har genomförts, bland annat på ESS i Lund, och även i Finland där man besökte ThTH, som arbetar med motsvarande inom den finska industrin. Sedan tidigare har också Posc Caesar i Norge besökts och även CFIHOS/USPI-NL i Nederländerna och Dexpi i Tyskland.

Är du intresserad av att vara med I LCDM-projektet, eller vill ha mer information? Kontakta SSGs projektledare Erik Molin på 070-244 99 80.