Standard Solutions Group

SSG har tagit fram SSG 4510 – Vägledning för hantering av ljusbågsrisker, för att minska risken för olyckor i samband med ljusbågar. Vägledningen ger förslag på konkreta åtgärder om hur man skyddar sig och gör arbetsmiljön säkrare inom elområdet.

På elområdet brukar det talas om att det finns två elrisker.

– Den ena är beröringsspänningen och risken för att få en elstöt, som vi under en lång tid har fokuserat på. Det har lett till att vardagsmiljön och arbetsmiljön idag är ganska säker. Den andra risken är just ljusbågskonsekvenser, där kunskaperna och medvetenheten tidigare inte har varit lika stor, säger Tomas Kristensson, senior advisor på SSG.

En ljusbåge i en elanläggning kan ge allvarliga skador och i värsta fall leda till döden. Mellan år 2000 och 2015 inträffade i Sverige cirka 200 ljusbågsolyckor som ledde till sjukdagar, där en hade dödlig utgång. Förutom mänskligt lidande finns risken för stor ekonomisk skada i form av sjukskrivningar, skador på egendom och produktionsstopp. Den nyutgivna vägledningen SSG 4510 vänder sig till anläggningsägare, arbetsgivare och elektriker och hjälper dem att bättre medvetandegöra risknivån kring ljusbågar, och hur elektrikerna på bästa sätt kan skydda sig.

– SSG 4510 innehåller också grundläggande definitioner och förklaringar om ljusbågen samt en beskrivning av vilka krav som behöver vara uppfyllda för att elarbete ska kunna utföras på ett säkrare sätt. Det här är en unik vägledning och det finns inget motsvarande i Europa, säger Tomas Kristensson.

Nya skyddskläder

I arbetet med att ta fram SSG 4510 har arbetsgruppen gått till grunden och studerat hur en brännskada uppstår och vilken energinivå som krävs.

– Huden tillåter inte mycket energi. När en spisplatta är lite varm, så hinner du ta bort handen, är den het så hinner du få en brännskada innan du hinner rycka bort handen. Vi har under vårt arbete kommit fram till att du måste skydda huden genom att precis som vid kyla, klä dig i lager på lager. Därför får du bättre skydd med flera klädeslager än ett lager, säger Tomas Kristensson.

Denna kunskap har fått flera av skyddsklädestillverkarna att snabbt reagera och göra nya tester och därefter lansera nya och bättre skyddsklädesplagg och skyddshandskar.

Bryta tidigare

En annan erfarenhet av SSG 4510 är att elektrikerna måste bryta strömmen tidigare.

– Det går faktiskt att räkna fram hur stor den aktuella energinivån är för en ljusbåge vid varje ställverk och apparatskåp och som anläggningsägare har du enligt lagstiftningen en skyldighet att informera om detta. När elektrikern kommer till ett ställverk så kan han direkt utifrån tillgänglig information avgöra huruvida den egna personliga skyddsutrustningen (PPE) klarar energinivån för elarbetet. Gör den inte det, så måste han eller hon arbeta utan spänning och frånskilja, prova och blockera. Vi har nu lärt oss att ta bort risken genom att bryta strömmen i ett mycket tidigare skede jämfört med vad vi har gjort tidigare. Många jobbar idag för länge med spänningen på.

En annan säkerhetsåtgärd är att ta med sig ytterligare en person.

– Om en elektriker av säkerhetsskäl stänger dörren, så är det många gånger ingen annan som har nyckel in till ställverket. Då kan det ta en evig tid för att öppna dörren vid en olycka. Därför vill många elektriker ha en person utbildad i livräddning med inriktning mot elskada och larm med sig i ställverket om det händer något, slutar Tomas Kristensson.