Standard Solutions Group

Hej Christer Wallin, vad gör du på SSG?

Jag är processledare för SSGs rörsystemkommitté.

Vad gör SSGs rörsystemkommitté?

– Vi verkar för utveckling av standarder och tjänster inom trycksatta rörsystem som i första hand ger nytta i svensk skogsindustri, men även i övrig processindustri. VI har standarder för klassning och kontroll av media, rör och rördelar i rörklasser från PN3 till PN40, cistern och dess delar, rörupphängning samt isolering av rör och cisterner. Vi har även standarder för GAP-produkter. Vi upprätthåller och uppdaterar drygt 140 av våra totala 300 standarder så att de ska harmonisera med gällande lagkrav.

Du medverkar som talare på IF-mässan 25-26 april, vad ska du prata om där?

– Jag och Henrik Smedjegård kommer att prata kortfattat om SSG i sin helhet samt de standarder vi kan erbjuda inom teknisk isolering för rör och cisterner.

Christer Wallin - SSG

Christer Wallin