Standard Solutions Group

Efter sommaren tas funktionen där en kursadministratör godkänner genomförda kurser bort. Funktionen är redan borttagen hos många befintliga kunder hos SSG, och anses vara ett onödigt administrativt steg som ibland har försenat arbeten.

– Detta får fördelar både för entreprenörerna och anläggningarna, säger Joel Mårtensson, gruppchef på SSGS tjänstesupport.

I dag behöver den som är kursadministratör för ett entreprenadföretag godkänna när en entreprenör har avslutat en kurs, till exempel SSG Entre. Efter sommaren tas denna funktion bort, och kursdeltagaren blir automatiskt godkänd efter att denne har klarat det avslutande kunskapsprovet.

– Vi får många supportärenden om detta, säger Joel Mårtensson, gruppchef för SSGs tjänstesupport. Många entreprenörer fastnar hos vakten och blir nekad tillträde för att godkännandedelen har missats. Det skapar onödiga problem för entreprenörerna, och det vill vi få bort.

Beslutet att ta bort funktionen sker i samråd med kunderna. En del entreprenörer har stoppats när de ska in på anläggningar för att den sista delen i godkännandeprocessen glömts. I vissa fall har sedan kursadministratören varit otillgänglig, vilket har skapat förseningar.

– Vi har lyssnat på kunderna, och därför tar vi bort det, säger Joel Mårtensson. Det är viktigt både för anläggningen och entreprenören att de får komma igång med arbetet så snabbt som möjligt.

Det egna ansvaret stärks

I och med att kursdeltagaren automatiskt godkänns efter att denne klarat kunskapsprovet, stärks det egna ansvaret med att tillgodogöra sig kursens innehåll, då en administratör inte längre går in och godkänner.

– Vi tycker att detta får fördelar för både anläggningarna och entreprenörerna, säger Joel Mårtensson. För entreprenören och kursadministratören tar vi bort ett administrativt steg, och entreprenören behöver inte vara beroende av någon annan utan får själva ta ansvar för sitt kursgodkännande. För anläggningen minskas risken för att en entreprenör inte skulle vara godkänd, och samtidigt kan de vara säkra på att en godkänd entreprenör har genomfört kursen. Det skapar en säkrare arbetsmiljö.