Standard Solutions Group

Nu är det dags - lanseringen av tjänsten SSG Produktdatabas med en ny teknisk plattform – sker nu under våren 2019.

– Detta är den största satsning vi har gjort inom SSG och vår förhoppning är att nya SSG Produktdatabas ska kunna bidra till att höja effektiviteten inom den svenska industrin, säger Janette Hedin, projektledare för utvecklingen av nya SSG Produktdatabas.

Med den nya tekniska plattformen kommer SSG Produktdatabas utvecklas till att bli det naturliga navet för produktinformation. Målet är högre kvalitet, snabbare anslutning av nya kunder och snabbare handläggning.

– Vi har skapat ett helt nytt system från grunden med bland annat ett nytt gränssnitt. Möjligheten finns också att underlätta för både leverantörer och tillverkare att vara delaktiga och därmed samverka med anläggningarna. Vi går från ett tidigare egenutvecklat system in i en standardplattform, som kommer att underlätta förvaltningen framåt. Det nya systemet är mer baserat på processer och flöden, medan det gamla systemet mer var byggt utifrån varje enskilt ärende för sig. De är en stor skillnad på hur både kunderna och vi arbetar i de nya flödena, säger Janette Hedin.

Kunderna märker skillnad

Nya SSG Produktdatabas innehåller flera nyheter.

– Bland annat kommer kunderna att kunna registrera många artiklar samtidigt via så kallad ”smart sheet”-funktionalitet, istället för att ta en artikel i taget.

Bland kunderna har förväntan varit stor på att nu få tillgång till det nya systemet, och förhoppningen är att de ska få ut ännu högre värde av tjänsten, då den kan fortsätta utvecklas.

– Våra kunder har varit mycket positiva och verkligen gillat det nya gränssnittet. Vi har kört en hel del endagarsutbildningar och webbinarier med kunderna, säger Janette Hedin.

Den officiella driftsättningen av nya SSG Produktdatabas skedde redan den fjärde februari.

– Vi arbetar nu med tester och verifieringar och i mitten av april kommer projektet avslutas. Parallellt går vi successivt in i ett normalt driftläge, där vi kontinuerligt fortsätter att jobba med vad som behöver fortsätta förbättras och ta fram en utvecklingsplan.

Ny tjänsteägare

Samtidigt har SSG Produktdatabas fått en ny tjänsteägare i form av Stefan Williamsson. Han har precis börjat sin anställning och kommer tidigare från Sweco Energuide, där han var konsultchef med fokus på telekom. Innan dess arbetade han som försäljningschef inom telekom på Teracom.

– SSG är ett intressant bolag i sig och SSG Produktdatabas har en stor marknadspotential. Jag hoppas att jag med min bakgrund kommer att kunna tillföra nya idéer och tankar, särskilt när det gäller affärsutvecklingen av tjänsten, säger han.

Fortsatt utveckling

I SSG Produktdatabas finns numera över 700 000 registrerade artiklar. Tjänsten har funnits sedan 60-talet och har i dag ett stort antal kunder inom den svenska industrin. Med den nya versionen har grunden lagts för att skapa en modernare, effektivare och en mer automatiserad lagerhållning.

– Förnyelsen är en viktig del i hela industrins arbete med att effektivisera sin artikel- och reservdelshantering. Vi ser en stor potential i att göra industrin mer produktiv och hållbar genom att minska resursslöseriet, säger Janette Hedin.