Standard Solutions Group

I november går flyttlasset när SSG flyttar huvudkontoret från Köpmangatan 1 i Sundsvall till Skönsbergsvägen 3. Det är inte utan ett stort mått av förväntan när personalen kliver in i nya ändamålsenliga lokaler, framtagna efter nutida och kommande behov.

I 14 år har SSG haft sitt huvudkontor på Köpmangatan 1 i Sundsvall. I november 2018 skrivs en ny del i företagets historia när den nya adressen blir Skönsbergsvägen 3, någon kilometer norr om den nuvarande adressen. Bakgrunden till flytten är en växande verksamhet och en expansiv fas i bolagets historia, som ställer nya krav på både ytor och inventarier.

– Vi har vuxit ur våra nuvarande lokaler, säger Malin Lundgren, HR-chef på SSG och intern projektledare för flytten. Utifrån hur vi ville att vår verksamhet skulle utvecklas, behövde vi mer funktionella, ändamålsenliga lokaler som bättre stödjer våra arbetssätt. Det tror vi att vi kommer att få här.

Bred förankringsprocess

Flytten har involverat en stor del av företaget. När projektet drogs igång startades en tvärfunktionell arbetsgrupp med representanter från olika funktioner, alla med olika perspektiv på vad de nya lokalerna skulle innehålla och med sin syn på verksamhetens behov.

– Det som bedömdes vara viktigt var att vi behövde ytor som var mer funktionella än de vi har idag, som inbjöd till mer samarbete, säger Malin Lundgren. I dag sitter vi utspridda på tre våningar, vilket kan upplevas som ett hinder för samverkan. I de nya lokalerna kommer vi att ha två, och med mer strategiska placeringar.

Utifrån de lokaler som fanns tillgängliga, togs ett förslag på ny lokal fram utifrån arbetsgruppens ihärdiga arbete. Förslaget presenterades för SSGs ledningsgrupp och styrelse, som klubbade igenom det.

Nu var det bestämt.

SSG flyttar huvudkontoret till fastigheten Marieberg på Skönsbergsvägen 3 i Sundsvall, och tillsammans med den externa projektledaren Sweco började det praktiska arbetet med allt från flyttplanering till entreprenadbevakning.

SSG - en framgångssaga

SSG har under de senaste åren varit framgångsrikt. Omsättningen har ökat, tjänsterna har utvecklats och blivit fler, liksom antalet anställda. Detta har möjliggjort en satsning på bolagets både mjuka och hårda värden. Alla anställda har nyligen genomfört ett omfattande ledar- och medarbetarprogram, med syfta att stärka och utveckla den gemensamma kulturen.

– Vi har haft förmånen att växa med både omsättning och personal de senaste åren, och det möjliggör satsningar, säger Malin Lundgren. Ledar- och medarbetarprogrammet var en satsning som vi ville göra för att stärka vår kultur och utveckla våra anställda. Våra nya lokaler är en annan satsning som vi hoppas kan skapa bättre förutsättningar för arbete, ökad lust, framtidstro och ge energi. Vi ser detta som en investering som vi gör, men samtidigt är det vi själva som gör lokalerna.

Digital teknik lyfter

De nya lokalerna kommer att ha fler ytor för samarbete än tidigare med fler mötes- och konferensrum. Något som efterfrågats för både kommitté- och kundmöten. Ny digital teknik har det också investerats i.

– Vi har personal både på plats i Sundsvall och i andra delar av Sverige, och även stora nätverk med våra kommittéer, säger Malin Lundgren. Därför behöver vi digital teknik som fungerar både för oss och för våra arbetssätt, och för de som inte är på plats fysiskt. Vi tror att detta också kommer att ge oss bättre förutsättningar att bli mer digitala och få bättre digitala arbetssätt.

Stor förväntan

Flyttprojektet pågår för fullt, och även nedräkningen. Kommunikationschefen Karolin Jonasson var med när SSG flyttade huvudkontoret senast, år 2004.

– SSG i dag är helt annat bolag än vad det var senast vi flyttade huvudkontoret, säger Karolin Jonasson. Det har hänt väldigt mycket på 14 år, och framtiden känns spännande. Jag ser detta som ett avstamp för nästa steg. Vi har tänkt till och gjort detta med stor delaktighet, och fokuserat mycket på långsiktig hållbarhet och digitalisering. Det finns ett stort digitalt fokus för oss.

Att det kommer att bli ett firande i samband med flytten, råder det inga tvivel om.

– Vi kommer så klart att fira detta, säger Malin Lundgren. Vi kommer att ha en intern kickoff och samla personalen och styrelsen. Vi kommer också att göra något externt. Vad det blir får vi se, planeringen pågår för fullt.