Standard Solutions Group

Sverige har ett starkt och positivt varumärke utomlands. En viktig del av detta svarar den framgångsrika svenska industrin för. Sverigebilden är dessutom ovanligt stabil och robust över tid. Men med generation Z kommer detta varumärke att utmanas.

Fotograf: Eugenio Marongiu / Shutterstock.com

Generation Z, det vill säga de personer som är födda åren 1995-2007, kommer att ställa till det på den framtida arbetsmarknaden och när det gäller den framtida konsumtionen. År 2021 kommer generation Z att utgöra 31 procent av Sveriges befolkning och 40 procent av svensk köpkraft.

– Deras värderingar skiljer sig mycket år från tidigare generationer, förklarade Madeleine Sjöstedt, generaldirektör på Svenska Institutet, på SSGs konferens Industri & Framtid

Madeleine Sjöstedt, generaldirektör, Svenska Institutet, talar kring ämnet Varumärket Sverige – hur behöver det laddas för att ligga i framkant globalt? på SSG och Dagens Industris heldagskonferens Industri & framtid den 6 november 2019 på Vinterträdgården, Grand Hôtel, Stockholm

Fotograf: Pax Engström Nyström för Dagens Industri

Hon fortsatte:

– Det är en generation som är väldigt intresserad av klimatförändringar, miljö och hållbarhet. Och de förväntar sig samma sak av sina varumärken. De kräver också öppenhet, jämlikhet, tolerans och transparens när det gäller varumärkena. Samtidigt sätter de varumärkenas betydelse före institutioner. Detta är kunskap som är mycket viktig för företagen att redan nu fundera omkring. Det här är ju en generation, som kommer att styra oss i framtiden och det är dem vi kommer att konkurrera om på arbetsmarknaden.

Anmäl ditt intresse för Industri & Framtid 2020