Standard Solutions Group

SSG satsar på att utveckla tjänsten SSG Produktdatabas med en ny teknisk plattform.

– Vi fokuserar på kvalitet och har nu startat konfigurationen. Lanseringen av den nya versionen är planerad till början av 2019, säger Henrik Lundgren, tjänsteägare för SSG Produktdatabas.

SSG Produktdatabas är en tjänst som hjälper industrin med att skapa en effektivare artikel- och reservdelshantering genom en artikeldatabas med över 680 000 registrerade artiklar. Tjänsten har funnits sedan 1960-talet och har i dag ett flertal stora kunder inom stora delar av industrin.

Sedan hösten 2015 har SSG arbetat med ett projekt för att förbättra tjänsten genom en ny teknisk plattform. Satsningen är den största i SSGs historia. Visionen är att SSG Produktdatabas ska vara hela industrins naturliga nav för all produktinformation.

Mer användarvänlig

Den nya standardiserade och automatiserade plattformen får ett mer användarvänligt gränssnitt, som kommer att underlätta delaktigheten från såväl leverantörer som tillverkare, liksom samverkan med anläggningarna.

– Vi vill omvandla det manuella arbetet till ett digitalt systemarbete för automatiserade processer och underlätta leverantörernas och tillverkarnas kommunikation med hjälp av SSG Produktdatabas. Vi vill också väsentligt förenkla anslutningen för nya anläggningar och leverantörer. Med hjälp av ett automatiserat införande av kataloger, så kommer den nya versionen av SSG Produktdatabas digitalt att kunna bearbeta och sedan tillgängliggöra informationen för anläggningarna. Ju mer information vi har i systemet, desto fler träffar får vi när nya kunder ansluter, samtidigt som anslutningsprocesserna kommer att gå mycket smidigare och snabbare än idag, säger Henrik Lundgren.

Digitaliserat innehåll

Även innehållet kommer att förändras och digitaliseras. SSG fokuserar på att skapa en digital marknadsplats med digitala erbjudanden som ska effektivisera och skapa hållbar tillväxt.

– Vi strävar efter att komplettera artiklarnas innehåll med bilder och annan digital information och tekniska data för att ytterligare öka integrationen mellan leverantörerna och anläggningarna. Det finns också ett stort överskott av reservdelar ute på anläggningarna. Vi tittar därför på möjligheten att erbjuda en lösning för en liknande ”Blocket-tjänst” för reservdelar, där säljaren tar ett foto på reservdelen, identifierar den via SSG Produktdatabas och sedan hänvisar den till var den finns att köpa. Allt enligt SSGs grundkoncept – samverkan och transparens, säger Henrik Lundgren

Bredare målgrupp

Ambitionen är även att kunna erbjuda nya SSG Produktdatabas också till mindre tillverkare och inte bara till de stora koncernerna.

– Tidigare har införandet av SSG Produktdatabas varit för dyr och för betungande för mindre tillverkare och leverantörer. Det vill vi komma ifrån, säger Henrik Lundgren.

En annan vision, som den nya produktdatabasen möjliggör är regionala och virtuella reservdelssamarbeten.

– På sikt utvärderar vi dessutom möjligheten av att SSG ska kunna ta en position för att hantera överblivet lager och via algoritmer och våra SKC-nummer kunna skapa en funktion som kan hjälpa olika anläggningar och leverantörer att samarbeta inom en viss region, säger Henrik Lundgren och avslutar:

– Svensk industri måste ständigt förbättra sig för att vara konkurrenskraftig mot omvärlden, vilket också innebär att inköpsprocesser och förrådshållning måste optimeras. SSG Produktdatabas är en viktig del i industrins arbete att effektivisera sin artikel- och reservdelshantering. Vi ser en stor potential i att med hjälp av vår uppdaterade tjänst göra industrin mer effektiv, produktiv och hållbar.