Standard Solutions Group

Hur kan man förbättra säkerhetskulturen i organisationen? Här är Johan Berglunds, research manager på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps fem tips:

  1. Förändringar i långa perspektiv är svåra att upptäcka. Hitta metoder som passar din organisation.
  2. Finns funktioner för visselblåsning, att kunna påtala risker? Fundera hur ni kan ge det legitimitet och ge det en meningsfull innebörd.
  3. Försök åstadkomma reflektion i arbetet. Hjälp medarbetarna att dra nytta av erfarenheter.
  4. Främja till kritiskt tänkande i organisationen
  5. Adressera även det som inte är mätbart.