Standard Solutions Group

14 olika nationer, 9000 individer varav 3000 som mest på anläggningen under en dag. På SSG Säkerhetskonferens 2021 berättar Södra Cell Värös arbetsmiljöchef Malin Liljesson om utbyggnaden av massafabriken i Värö, ett gigantiskt projekt som kostade över fyra miljarder att utföra.

Malin Liljesson är arbetsmiljöchef på Södra Cells massafabrik i Värö längs Hallandskusten. Här ägde ett av Sveriges största industriprojekt rum när Södra investerade över fyra miljarder kronor i en utbyggnad av fabriken. Resultatet blev en nästan fördubblad produktionskapacitet, och när SSG Säkerhetskonferens arrangeras 17-18 mars står Malin på scenen och berättar om ett hisnande projekt med många aspekter.

Malin Liljesson, arbetsmiljöchef på Södra Cell Värö– Min föreläsning kommer att handla om hur vi skapade samverkan och samsyn tillsammans när vi byggde ut massafabriken, säger Malin Liljesson. Jag kommer att prata om kulturella värderingar där vi hade 14 nationer, 9000 individer och 3000 individer som flest under en dag. Jag kommer också att berätta om vilka utmaningar och möjligheter som finns med hierarkiska och icke-hierarkiska organisationsstrukturer, olika syn på alkohol, och lite anat.

Nogsam planering är en av nycklarna till ett så omfattande projekt, i synnerhet kring säkerhetsarbetet.

– Vi arbetade mycket med att lägga en gemensam grund för våra regler och rutiner, säger Malin Liljesson. Vi hade flera stycken HSE-medarbetare vars uppgift var att sprida information om arbetsmiljö och kultur ute på arbetsplatsen. De gick runt och pratade, fanns till hands, och hjälpte till, men tillrättavisade också oönskade beteenden och informerade om varför vi hade regler. Devisen som vi jobbade efter var ”Du & nu”, det finns ingen annan och sedan.

Arbetet med att skapa en säker arbetsmiljö var tidigt med i projektet.

– Vi pratade mycket om arbetsmiljö i hela projektet men redan i projektstarten togs det fram en överenskommelse där vi gemensamt satte ramar kring arbetsmiljö, ordning och reda, tidsplaner och liknande, säger Malin Liljesson. Det var tydligt från högsta ledningen att arbetsmiljö var först på agendan, en fråga som även prövades vid tillfällen då osäkra beteenden uppstod. Arbetsmiljön var viktigast även då.

Vill du lyssna på Malin Liljesson och utbyggnaden av Södra Cell Värö? Anmäl dig till SSG Säkerhetskonferens nu!