Standard Solutions Group

Den 29-30 november samlades ett hundratal av Sveriges främsta industriella elexperter för 19:e året i rad på SSG Elansvarsträff på Nova Park Conference i Knivsta. Årets tema var reflektion efter ett mycket intensivt år med en helt ny elsäkerhetslagstiftning. Som vanligt var det en gemytlig träff och ett intensivt erfarenhetsutbyte bland likasinnade.

Ett par månader efter att den nya ellagstiftningen trädde i kraft, så träffades alltså återigen ett hundratal yrkesverksamma inom el på SSG Elansvarsträff för att reflektera kring hur arbetet har gått och hur det har förändrats under året. Egentligen tjuvstartade konferensen med en förträff redan kvällen innan, där ett 40-tal personer deltog under lediga förhållanden och fick en djupare information om SSG och SSGs tjänster.

Dags att nätverka

Den 1 juni i år trädde alltså den nya elsäkerhetslagen i kraft efter ett omfattande utredningsarbete, där bland annat SSG bistått med industrins perspektiv. Den nya lagen har medfört nya krav på elbranschen i Sverige, bland annat med ett innehavaransvar för elanläggningar och en kompetenskartläggning för de som utför elinstallationer.

– Vi behöver alla nu pusta ut och reflektera. Det har varit några intensiva år, så därför valde vi att under den här Elansvarsträffen vara mer tillbakalutade och reflektera över det vi tidigare har skapat och hur vi nu ska förankra detta inom industrin. Den nya elsäkerhetslagen är bra, den förenar, tydliggör och stärker våra roller. För att förankra behöver vi nu bättre, interaktiva och digitaliserade verktyg. Dessutom har det blivit viktigare än någonsin att sprida kunskap och nätverka, säger Johnny Jansson, senior advisor på SSG.

Alla ska med

Reflektion var också det tema som representanterna från Elsäkerhetsverket och SEK Svensk Elstandard. Elsäkerhetsverket spann vidare på i sina anföranden och i kontakterna med deltagarna.

Fortfarande är det åtskilliga aktörer, som ännu inte anslutit och registrerat sig och efter att lagstiftningen trätt i kraft har 50 elinstallatörsföretag blivit anmälda för att de gjort olagliga installationer.

– En viktig del av den nya, reformerade elsäkerhetslagstiftningen är därför att satsa på kommunikation. Regeln är bara första steget i en reform – nästa steg är att se till att reglerna verkligen tillämpas och får genomslag, förklarade Peter Lindberg från Elsäkerhetsverket.

Flera aktiviteter är direkt riktade till branschen.

– Det handlar om riktade insatser där vi efter analys sett behov av förtydliganden och påminnelser till vissa grupper, sade Peter Lindberg.

Fokus på information

Under 2018 påbörjar Elsäkerhetsverket arbetet med att följa upp effekterna av behörighetsreformen.

– Vi fortsätter också arbetet med informationsgivning för att nå ut till våra målgrupper, liksom utvecklingsarbetet med tillsyn av elinstallationsföretagen. Vi kommer även utvärdera våra interna rutiner för tillsyn och meddela tolkningar och ställningstaganden i frågeställningar av avgörande betydelse. Därutöver planerar vi en översyn av ELSÄK-FS 2006:1 och en handbok som ska tydliggöra anläggningsinnehavarens skyldigheter och ansvar, sade Peter Lindberg.

Nära samarbete med Elsäkerhetsverket

Under de senaste två decennierna har SSG byggt upp en mycket nära relation till just Elsäkerhetsverket, som i år blev vald till Sveriges modernaste myndighet.

– Vi har ett fantastiskt bra samarbete med Elsäkerhetsverket och SEK Svensk Elstandard.

Elsäkerhetsverket har deltagit på 18 av våra senaste Elansvarsträffar. Här möter de Sveriges främsta industriella elexperter och här får de professionell respons på hur de ska fortsätta jobba. Under årets träff gav deltagarna bland annat Elsäkerhetsverket stöd att göra likhetstecken mellan anordning och utrustning, säger Johnny Jansson.

Mycket prat i prathörnorna

Under träffen presenterade SSG även sina nya tjänster, som den nya appen SSG On site, SSG 4501 – Systematiskt elsäkerhetsarbete och SSG 4510 – den nya vägledningen för hantering av ljusbågsrisker.

Förutom två mycket uppskattade inspirationsföreläsningar, nyheter i branschen, trendspaningar och diskussioner fick deltagarna dessutom möjlighet att träffa representanterna från Elsäkerhetsverket och SEK Svensk Elstandard i deras ”prathörnor”. Där kunde de lämna synpunkter och fortsätta diskutera elsäkerhetsfrågor.

Fantastiskt erfarenhetsutbyte

Elansvarsträffens främsta syfte är att föra deltagarna närmare varandra.

– Många som arbetar med el sitter ensamma på sina positioner. Här får de möjlighet att träffas och skapa egna nätverk för erfarenhetsutbyte. Och det blev verkligen ett fantastiskt mingel under de här tre dagarna. Det var en stor öppenhet och nyfikenhet. Elansvariga lärde känna flera likasinnade och det diskuterades alla möjliga saker till långt in på natten. Det var stimulerande att se och uppleva, slutar Johnny Jansson.