Standard Solutions Group

Ett 90-tal personer samlades den 15 maj till den internationella konferensen Industrial Interoperability Summit 2019 på Scandic City i Upplands Väsby. Konferensen var en sista leverans från det SSG-ledda Vinnova-projektet LCDM (Life Cycle Data Management).

Syftet med konferensen var att uppmärksamma det pågående internationella arbetet med att etablera ett standardiserat datautbyte mellan olika stödsystem i en anläggnings livscykel.

– Det här är ett nödvändigt nästa steg i svensk industris digitala transformering. De industriella vinsterna är stora och intresset för projektet har därför varit varit mycket stort, säger den operativa projektledaren Erik Molin.

Erik Molin inledde med att tala om hur inte bara industrin, utan också hela omvärlden är på väg att sakta transformeras.

– Vi ser nu ett generationsskifte, där yngre IT-vana människor är uppväxta med en helt annan verklighetsbild, som industrin måste anpassa sig och förhålla sig till. De yngre generationerna lever redan i en digital värld, där de upplever de digitala verktygen och de nya teknologierna som självklara och vägrar att acceptera de gamla analoga arbetssätten, förklarade han.

Peter Wallin, VD för PiiA (Processindustriell IT och Automation, fortsatte med att berätta om PiiAs roll och hur de ser på digitaliseringsfrågorna i Sverige. Därefter gjorde Johnny Sundström, Chef för fabriksdata på avdelningen Technology & Investment inom Stora Enso Consumer Board, en nulägesanalys för svensk industri, där han förutom Stora Enso även hade intervjuat personer inom BillerudKorsnäs, SCA och Holmen. Johnny Sundström konstaterade att svensk industri idag inte har förmågan att få den information den behöver i rätt format, under rätt förutsättning och i rätt tid. Projektorganisationerna får den kanske så småningom, men då långt efter att projektet är avslutat. När leveransen väl kommer har projektorganisationen redan påbörjat nästa projekt.

– Det innebär att man missar mängder av viktig information, vilket skapar bristande förutsättningar för optimal förvaltning, säger Erik Molin.

Niklas Norén, chef för området System and Civil engineering på Preem, fortsatta sedan med att belysa situationen från Preems och Lysekils perspektiv. Även han konstaterade att den information som används vid projekteringar är bristfällig. Därför blir kraven extra stora på dokumentation. Med tillgång till rätt information i tid behöver vi med dagens och framtidens AI-teknologier framöver ingen dokumentation, menade han. Därför är det viktigt att vi börjar tala om behovet av information istället för dokumentation.

Lyckad pilot

Under dagen deltog även flera internationella organisationer, bland andra nederländska USPI-NL/CFIHOS och tyska DEXPI som redan arbetar med interoperabilitet och internationell standardisering inom detta område.

– Slutligen visade vi en presentation av den pilot vi inom projektet har tagit fram för att på ett effektivare sätt utbyta information. Det här skapar en ny plattform i svensk industri för effektivare projektöverlämningar. Vi har visat hur vi på bästa sätt kan bygga en ny motorväg för dataströmmarna, avslutar Erik Molin.