Standard Solutions Group

SSG Hydraulikdagar arrangeras 24-25 oktober 2018, och det är med ett stort framtidsfokus som hydraulikverksamma samlas för se vilken roll hydrauliken kan ha i industriellt miljöarbete.

I oktober arrangeras SSG Hydraulikdagar 2018, som i år blickar in i framtiden med temat ”Fossilfri hydraulik 2030?”. Temat slår an till regeringens vision om en fossilfri fordonsflotta 2030, där man inför klimatmötet i Paris 2015 startade initiativet Fossilfritt Sverige som har målet att göra Sverige till ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Initiativet verkar som en samverkansplattform mellan svenska företag, och har som mål att sätta exempel för omvärlden. Totalt har över 300 svenska aktörer gått med i initiativet, som leds av Naturskyddsföreningens förre generalsekreterare Svante Axelsson.

– All handlingskraft krävs om man ska kunna hantera framtidens utsläpp och även ha en socio-ekonomisk hållbarhet, säger Rickard Sjöblom, kommittéprocessledare på SSG och även initiativtagare för SSG Hydraulikdagar. Om svensk industri ska vara en globalt ledande aktör i miljöfrågor, behöver vi arbeta med omställningar på bred front, stort som smått.

Under SSG Hydraulikdagar kommer man att titta på vilka möjligheter hydrauliken har att ställa om till fossilfritt. Att industrin kan vara med och påverka i positiv riktning, råder det inga tvivel om.

– Omställningen för industrin är kanske inte så svår, och behöver inte bli kostsam heller, men man måste hitta möjligheterna och ha viljan att göra förändringsresan, berättar Rickard Sjöblom. Som ett exempel kan nämnas att om den svenska stålproduktionen skulle ställa om och bli fossilfri, skulle Sveriges koldioxidutsläpp minska med 10 % (källa: www.hybritdevelopment.com). Vi ska försöka titta på vad hydrauliken har för roll i regeringens initiativ.

Nära anmälningsrekord

Ett flertal intressanta föreläsare närvarar under SSG Hydraulikdagar. Bland annat kommer Anders Pettersson från Luleå Tekniska Universitet kommer att berätta om hur forskningen går kring biobaserade hydraulvätskor. Yijun Shi, docent och forskare, kommer att prata om biobaserade smörjmedel, för vilket han tilldelades 2015 års Framtidspris. Andra föreläsare som märks är Mats Forssell från Försvarsmakten, som berättar om hur hydraulsystem fungerar i extrema miljöer, så som med Jas 39 Gripen.

– Med föreläsningen från Försvarsmakten tror jag att vi kommer att få en annorlunda inblick i verkligen driftsäkra system, säger Rickard Sjöblom.

Förhoppningen är att när deltagarna lämnar SSG Hydraulikdagar, har man fått med sig energi och inspiration att fortsätta förändringen på hemmaplan.

– Det är viktigt att belysa nya möjligheter, och det ska vi försöka göra under SSG Hydraulikdagar. Vi vill ge deltagarna lite drivkraft och stöd att ta förändringsförslag vidare i sina egna organisationer och sätta det högre på agendan. Förutom föreläsningar kommer studiebesök att göras på de svenska isbrytarna Ymer och Frej.

Antal anmälda för årets SSG Hydraulikdagar närmar sig rekord, men några enstaka platser finns fortfarande. Se det fullständiga programmet på sidan för SSG Hydraulikdagar 2018.