Standard Solutions Group

I slutet av oktober arrangeras SSG Hydraulikdagar 2017. Temat för årets träff är Underhåll och utveckling, och kommer bland annat att belysa den digitala utveckling som sker inom hydrauliken, och hur det kan appliceras inom underhållet.

– Underhåll är en av hydraulikens viktigaste frågor, säger Rickard Sjöblom, processledare på SSG.

25-26 oktober arrangeras SSG Hydraulikdagar 2017. Träffen samlar ett femtiotal yrkesverksamma inom hydraulik i Sverige och har arrangerats sedan 2009. Årets tema, Underhåll och utveckling, kommer att visa den digitala utveckling som hydraulikbranschen ser, och som kommer att spela stor roll för framtidens underhåll.

– I år kommer vi att få titta på nya komponenter och se hur digitaliseringen berör underhållet inom hydraulik i Sverige, säger Rickard Sjöblom, processledare på SSG och en av initiativtagarna till träffen. Vi kommer också att få en inblick i de förutsättningar som finns för utbildning inom området, och hur vi kan få de bästa hydraulteknikerna för framtiden.

Träffen arrangeras i år på ITH – Institutet för tillämpad hydraulik i Örnsköldsvik, som är ett kompetenscentrum för hydraulik i Sverige. På ITH arbetar man med utbildning, analys och konsultation inom hydraulikområdet, och det var på ett möte med SHU – Skogsindustrins hydraulikteknik och underhåll, som man föreslog ITH som en lämplig plats för träffen.

– ITH är ett av våra svenska utbildningscentrum för hydraulik och de ligger i framkant kring vad som händer inom hydraulikområdet, säger Rickard Sjöblom. De har också en praktisk tillämpning inom hydrauliken, vilket gör dem intressanta att besöka. På mötet för SHU dök diskussionen upp om att det hade varit en intressant verksamhet att besöka, och det ville vi gå vidare med.

Framtidens underhåll

Även inom hydraulikvärlden märks digitaliseringen tydligt, och nämns som en av framtidens utmaningar och möjligheter. Med nya sensorer och system kan man med större exakthet se när och hur underhåll behövs.

– Underhåll är en av hydraulikens viktigaste frågor, säger Rickard Sjöblom. I fjol pratade vi om varnish och de problem som finns kring det. I år fokuserar vi mer på hur själva systemen kan arbeta mer förebyggande och på så sätt skapa en mer hållbar industri. Vi kommer även att titta närmare på komponenter som kan hjälpa till i underhållsarbetet.

Digitaliseringen kommer att beröras av flera av talarna under de två dagarna. Lennart Strandberg, Projekthydraulik, kommer att prata om IoT-hydraulik. Lars Fredenwall, Argo-Hytos Nordic AB, kommer att prata om tillståndsbaserat underhåll och nya givare, och Sten-Ove Claesson, Hydac AB, kommer att berätta om hur maskinen kan sköta underhållet.

Nya deltagare, nya diskussioner

Ett av träffens viktigaste syften är att föra hydraulikbranschen närmare varandra. Under de två dagarna kommer mycket tid och utrymme att ges för diskussion, nätverkande och erfarenhetsutbyte. Några nya företag och branschinriktningar på deltagarlistan ger förhoppningar om nya infallsvinklar på diskussionerna.

– Vi har några nya företag med oss i år som inte har besökt oss tidigare, vilket vi är mycket glada över, säger Rickard Sjöblom. Vi har stora förhoppningar att de kommer att bidra till nya diskussioner och perspektiv på saker. Vi ser fram emot att träffa dem, och så klart återkommande gäster och få höra deras synpunkter och idéer inom hydrauliken.

Läs mer om SSG Hydraulikdagar här.