Standard Solutions Group

Vad är viktigt att tänka på när jag ska konstruera och installera ett nytt rörsystem? Christer Wallin, kommittéprocessledare för SSGs rörkommitté, delger sina erfarenheter och de standarder som kan vara till nytta för att säkerställa ett bra resultat.

Det finns mycket att tänka på när man ska konstruera ett nytt rörsystem. Här är mitt ”drömscenario” i hur man bör gå till väga för att få en tillförlitlig konstruktion som klarar en besiktning, allting från idé på ritbordet till färdig produkt. Alla standarder finns att tillgå i SSGs webbshop. 

Bestämning av massa

När du ska bestämma massa, använd SSG 7650
Som exempel: syrgassteg P57, med ett max driftstryck 16 bar vid 120 oC. Rekommenderad materialval 1.4432 (syrafast).

Välja aktuell tryckklass

För hjälp att välja aktuell tryckklass, använd SSG 7821.
Ett exempel: I diagrammet ger val av rörklass PN25 för max driftstryck 16 bar vid 120oC.

Bestämning av rörklassbeteckning

För att bestämma rörklassbeteckning, använd SSG 7829.
Ett exempel: I tabellen får vi koden EAS25A, ISO dimensionsstandard i syrafast stål, tryckklass PN25 med svetsfaktor z=0.7 dvs 0% OFP (oförstörande provning).

Välja rätt standard för rätt dimensioner för rör- och rördelar

SSG 7829, som är en sammanställning av PED-rörklasser, får man SSG 7848 utifrån rörklassbeteckningen, EAS25A 

Välja rätt DN-storlek för processen

För att få hjälp att välja DN-storlek, använd SSG 7848 för att konstruera rätt rörsystem. I SSG 7848 anges alla DN-storlekar som hjälp när man ska välja.

För att pröva systemet

Beroende på material i kolstål eller rostfritt/syrafast, välj SSG 7827 eller SSG 7828 för att få fram rätt provtryck. I exemplet väljs SSG 7828, Provtrycket blir = 32,2 bar. 

Märkning av systemet

När du ska märka systemet, använd märkstandarden SSG 7571. Systemet ska märkas tydligt för att informera om vilket media det innehåller.

Skall systemet CE-märkas?

Om du ska CE-märka ditt system, titta i SSG 7572.
Som exempel: Massa, syrgassteg, P57, DN 250, Pc=16 bar, Tc=120oC PSxDN=4000. Diagram 7, AFS 2016:1 ger kategori II

Kontroll (besiktning), AFS 2017:3

Inför besiktning, titta i SSG 7650.
Som exempel: massa, syrgassteg, P57, DN 250, Pc=16 bar, Tc=120oC, tabell, bilaga 30 i SSG 7650. Ger besiktningsklass B

Samtliga standarder är under uppdatering och kommer att släppas i ny utgåva under andra halvan av 2017. Just nu sker en genomgång av alla rörklassstandarderna och tio stycken nya standarder med ID-dimension i rostfritt och syrafast material för styrkefaktor z=1.0 kommer att släppas inom kort.

För mer information och hjälp att gå vidare, kontakta oss gärna!