Standard Solutions Group

En som har bättre perspektiv på Sverige än de flesta är Paul Rapacioli. Han är engelsmannen som flyttade till Sverige och tillsammans med landsmannen James Savage grundade den engelskspråkiga svenska nyhetssiten The Local. I sitt arbete på The Local har han sett de två skilda bilderna som ofta rapporteras i världen om Sverige.

Den delade bilden av Sverige

Det var när Paul arbetade med The Local som han upptäckte att det fanns ett stort intresse från omvärlden om sitt nya hemland, nästan onormalt stort. Sverige var ett land som berörde, och inte alltid på ett bra sätt.

– I arbetet med The Local märkte vi att det vi skrev om Sverige väckte ett oproportionerligt stort intresse i världen, och inte nödvändigtvis på ett positivt sätt, säger Paul Rapacioli. Jag började att samla artiklar från utländska medier, både sanna och osanna, och bilden som spreds var om ett politiskt korrekt Sverige som höll på att kollapsa. Samtidigt så framställdes Sverige fortfarande som ett av världens mest framgångsrika länder.

Progressivitet och stark social innovation

De två olika bilderna av Sverige kan vara svåra att förstå. Genom historien har bilden av Sverige präglats av progressivitet och stark social innovation, något som varit påtagligt sedan 30-talet. Just den progressiviteten tror Paul Rapacioli har många bakomliggande faktorer.

– För att förklara vad som ligger bakom Sveriges progressivitet behöver vi gräva djupt in svensk socialhistoria, politik och geopolitik, säger Paul Rapacioli. Den svenska ekonomins utveckling sedan första världskriget spelar roll. Saltsjöbadsavtalet var också viktigt, ”Jantelagen” var kanske också en förutsättning, till och med vädret spelar nog en roll.

Men negativa reaktioner har alltid funnits. På 60-talet framställde den amerikanske presidenten Dwight D. Eisenhower i ett tal Sverige som ett syndens näste där socialismen drivit landets innevånare till alkoholism och lathet. Även om han senare bad om ursäkt väckte det stor uppmärksamhet.

– Sverige har alltid varit polariserande, säger Paul Rapacioli. Skillnaden nu mot då är hur information sprids. Coronaviruset och det faktum att Sverige valde att hantera det utan en hård lockdown har fått stor uppmärksamhet världen över, precis som tidigare var den här exponering väldigt polariserande. Den här pandemin har verkligen visat svårigheten när ett globalt problem hanteras på så olika sätt lokalt. Många utlänningar i Sverige har sett hur deras hemländers råd motsäger 6svenska råd, vilket har skapat rädsla och förvirring. I min föreläsning på SSG:s Säkerhetskonferens kommer jag att berätta om de här två skilda bilderna av Sverige, varför de finns och vad det betyder för landets rykte framöver. Det är viktigt att veta för alla som har något med omvärlden att göra att förstå vad det är som händer.

Språket är nyckeln

Idag är rörligheten bland människor stor. Många flyttar, inte minst för arbete, och att flytta till ett nytt land är en stor omställning för de allra flesta. Paul, som själv har upplevt hur det att flytta, menar att språket är nyckeln för att hitta sin plats i landet.

– Oavsett anledningen till varför du kommer till Sverige så är språket förmodligen den första och största utmaningen, säger Paul Rapacioli. Utan att kunna språket kan man aldrig riktigt förstå ett lands kultur eller värderingar.

Språket är dessutom en viktig del i att skaffa bekanta och komma in i en social miljö, något som brukar vara en stor del i att komma in i en gemenskap.

– Sverige ligger ofta högt på listor för livskvalitet, säger Paul Rapacioli. Men när det gäller vänskap, som är viktigt för just livskvalitet, så säger många utlandsfödda att Sverige är ett av de svåraste ställena att hitta nya vänner. Det är aldrig enkelt att flytta till ett nytt land.

För att höra mer från Paul Rapacioli och om Sverigebilden, kom till SSG Säkerhetskonferens! Läs mer här.