Standard Solutions Group

SSG och Teknikutbildarnas samarbete att utbilda på elsäkerhetsstandarden SSG 4500 har fått en bra start. Hittills har det blivit 13 utbildningstillfällen, och båda företagen är nöjda med samarbetet som har målet att öka kompetensen inom svensk industri.

I november 2018 tecknade SSG och Teknikutbildarna ett avtal om samarbete där Teknikutbildarna kommer att utbilda på SSGs kurser. Den första kursen som hölls i Teknikutbildarnas regi var på en av SSGs standarder inom elsäkerhet, SSG 4500, och samarbetet har fått en bra start. Sedan november har det totalt arrangerats 13 utbildningstillfällen, och båda företagen är nöjda med det som hittills har gjorts.

– Vi har en rad kurser som bygger på aktuella elsäkerhetsstandarder och föreskrifter, säger Peter Johansson, lärare på Teknikutbildarna. Elsäkerhet vid arbete – SSG 4500 kompletterar vår utbildningskatalog på ett naturligt sätt. Det känns tryggt och bra att arbeta med kvalitetsutbildningar som höjer säkerheten för de som arbetar med el.

Även från SSGs sida är man nöjd med samarbetet.

– Vi vill nå ut till så många som möjligt med våra kurser så att vi kan öka kompetensen inom svensk industri, säger Markus Sjöholm, ansvarig för SSGs kurser. Samarbetet med Teknikutbildarna jackar in bra i vårt arbete och de är duktiga med ett gott renommé.

Grunden till samarbetet var svensk industris efterfrågan på en ökad kompetens i en omvärld där konkurrensen är hård och utvecklingstakten snabb. Konkurrensen märks främst ifrån andra länder, där Sverige under många år haft ett försprång genom hög kompetens och stark innovationskraft. Det stod också tydligt under årets industrimässa i Hannover där Sverige stod som partnerland.

– Inom industrin finns behovet av kompetenssäkring. Med samarbetet med Teknikutbildarna kan vi öka tillgängligheten på denna typ av utbildning och kan stärka industrin tillsammans, sade Mats Jakobsson, SSGs VD när samarbetet tillkännagavs, och fick medhåll av Teknikutbildarnas VD Lennart Bölin.

– Jag tror att den goda samarbetsanda som vi snabbt har funnit mellan företagen kommer att förbättra säkerheten inom industrin, säger Lennart Bölin. Tillsammans ska vi göra svensk industri ännu mer säker och konkurrenskraftig.