Standard Solutions Group

Vilken är den mest lämpliga investeringen ur ett livscykelperspektiv? En svår fråga, men som blir betydligt enklare med SSGs nya standard SSG 2015, förenklad LCC/LCP-kalkyl.  

SSGs kommitté för driftsäkerhet och effektivitet avslutade innan årsskiftet standarden SSG 2015, som är en förenklad LCC/LCP-kalkyl. I standarden kan alla typer av investeringar, både vid stora investeringar och enskilda inköp, beräknas för att se vilken som är mest lämplig ur ett livscykelperspektiv. 

– Det är jättekul att vi har kunnat publicera en standard som direkt stöttar beräkningar för att analysera livscykelkostnader för investeringar, säger Rickard Sjöblom processledare på SSG. Kalkylen är avsedd för att beräkna den mest lämpliga investeringen utifrån ett livscykelperspektiv där totalkostnad, vinst och miljömässighet vägs in. 

I en investering finns många olika parametrar att ta hänsyn till vilket kan göra det svårt att beräkna. I SSG 2015 finns två filer, den ena för beräkning och den andra för att hämta data från en leverantör. Dessa fylls i och på så vis få kan användaren se vilken investering som är mest lönsam över tid. När standarden togs fram gick arbetsgruppen igenom potentiella scenarios grundligt för att få den så heltäckande som möjligt. 

– Det var en utmaning mot en industri där så många energikällor finns att använda, säger Rickard Sjöblom. Arbetsgruppen tog exempelvis upp scenarios där man skulle välja en vedtruck som kunde gå på diesel, bensin, vätgas eller el. Samma funktion men olika förutsättningar fick vägas in. Samtidigt behövde tillkommande investeringar såsom tankstationer eller laddplatser kunna få plats i kalkylen för att få en god helhetsbild, säger Rickard Sjöblom. 

Investera långsiktigt? Ta hjälp av SSGs Standard LCC/LCP-kalkyl

Användbar i alla typer av investeringar 

Kalkylen är användbar i många olika sammanhang där en investering ska göras. 

– Standarden bör användas så ofta det går, säger Rickard Sjöblom. Varje gång en investering ska göras där man kan jämföra snarlika alternativ till exempel pumpar eller separata processavsnitt. Det går ju naturligtvis att bara beräkna ett enskilt objekt för att se om det lönar sig också. 

– Det var flera härliga och duktiga personer med god erfarenhet inom beräkningar av teknisk utrustning från Södra, Valmet, Domsjö, BillerudKorsnäs och Ahlstrom-Munksjö som var med, säger Rickard Sjöblom. De testade och utvärderade och kom med kluriga förslag hela tiden. Vi försökte att göra det så enkelt som möjligt under förutsättning att det skulle vara en förenklad kalkyl, men med den mängd variationer som kan finnas så är det ändå relativt mycket man måste ta hänsyn till, säger Rickard Sjöblom. 

Kalkylen finns att köpa där SSGs övriga standarder finns. 

– Standarden finns att köpa på SSG:s hemsida, och där söker man efter LCC/LCP eller standardens nummer, SSG 2015, säger Rickard Sjöblom. Det finns en svensk version och en internationell version på engelska. Den internationella har möjlighet att hantera andra valutor så man kan göra hela beräkningen i Euro, Dollar, Yen eller annat.

Klicka här för att komma till standarden.