Standard Solutions Group

När omständigheterna snabbt förändras är det viktigt att nå ut. Men hur ska man gå till väga? Teknik kan vara en väg att gå för att se till att rätt information kommer ut till rätt person vid rätt tidpunkt. Markus Sjöholm på SSG tipsar om ett tekniskt hjälpmedel som gör det möjligt att nå ut till varenda en på anläggningen.

Rätt information beskrivs ofta som en nyckel för att minimera risker. Men hur ser man till att nå människor med rätt information vid rätt tidpunkt? Svaret är inte alltid glasklart. På en industrianläggning är det viktigt att informera när omständigheterna förändras, och dessutom snabbt. Men utmaningarna är många. På en anläggning rör sig många människor, ibland flera tusen. Och när anläggningen informerar till sina kontaktpersoner, som i sin tur ska informera sina närmaste, är risken för ett informationsglapp stort.

Med SSG On site kan du nå ut till alla på en anläggning

– Inom industrin tror jag många tycker att det är svårt att nå ut till så många som möjligt, säger Markus Sjöholm, tjänsteägare på SSG. Informationen ska gå i flera led. Vanligtvis har man bra koll på vilka som befinner sig på anläggningen, och de kan i sin tur informera och kommunicera vidare till kontaktpersoner och ansvariga. Men hur säkerställer man att det går vidare i nästa led?

Konsekvenserna av detta kan bli stora, beroende på vad informationen handlar om.

– Beroende på vad man behöver informera om så behöver det inte bli särskilt riskfyllt, säger Markus Sjöholm. Det kanske inte är hela världen om någon missar att kaffemaskinen på plan fyra inte fungerar. Men är det information kopplat till större risker kan det få betydligt större konsekvenser om den inte nås av alla. Vad händer om ett nödläge uppstår? Där kan konsekvensen bli minskad produktion, eller i värsta fall personskador och till och med dödsfall.

Teknik kan underlätta

Tekniska hjälpmedel kan vara en lösning på problemet. Idag går nästan varje person runt med en smartphone i fickan. Det gör att man snabbt kan kontakta människor direkt. Markus Sjöholm nämner appen SSG On site som ett exempel:

– Det finns flera saker som till exempel SSG On site kan bistå med när det kommer till anläggningskommunikation. Genom nyhetsfunktionen kan du pusha ut nyheter till användarna, till exempel om nya rutiner och krav från anläggningen. Du kan också skapa checklistor som kan användas för att säkerställa att en besökare förstått något specifikt och ska följa en rutin eller instruktion.

En del anläggningar i Sverige ställer krav på SSG On site för att få komma in på området, och de visar mycket större möjligheter att kunna kommunicera med besökarna än andra.

– Vissa anläggningar i Sverige kravställer på SSG On site. Där kan vi se att de anläggningarna har tre gånger fler användare i SSG On site än genomsnittet. Det betyder att man får helt andra möjligheter att nå ut när alla finns samlade i en app.

I dessa tider när coronaviruset påverkar omvärlden är behovet av information stort. Många anläggningar har nya rutiner som behöver följas för att exempelvis besöka eller leverera.

– Som ett exempel har vi på SSGs sida i SSG On site lagt ut både en nyhet om vad som gäller hos oss kring coronaviruset, och en informationssida i appen, säger Markus Sjöholm. Det finns också en checklista som kan användas som en bekräftelse att man förstått information och förlikar sig med våra krav för besök. Det har vi gjort för att man ska veta vad som gäller och skapa en tryggare arbetsmiljö både för besökaren och för oss.

Appen SSG On site kan laddas ner till din telefon eller Ipad på App Store eller Google Play.

Är du intresserad av att veta mer om SSG On site? Kontakta oss!

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.