Standard Solutions Group

Varje år utser SSG årets arbetsgrupp, och i år gick utnämningen till en grupp i SSGs rörkommitté,  AGR6:5 - Cisterndetaljer.

Motivering

En mycket bra sammansatt arbetsgrupp med olika kompetenser som givit dynamik i arbetet och en bra slutprodukt i form av nya utgåvor av SSGs Cisterndetaljer SSG 7680 - 7705 som följer ny lagstiftning på området Cisterner - konstruktionsdetaljer.

Arbetsgruppen har visat öppenhet genom att de förenats kring ett gemensamt mål och haft en gemensam strävan att ta fram en gällande och hållbar standard. Samarbetet har främjats genom deras ärlighet och respekt för varandras åsikter, samt en regelbunden och tydlig kommunikation, vilket har gjort det enkelt för arbetsgruppen att uppnå det gemensamma målet. De har genom sin proaktivitet haft en kontakt med och närhet till omvärlden.

Resultatet

Som ett resultat av detta har arbetsgruppen arbetat fram nya utgåvor av Cisterndetaljer SSG 7680 - 7705 vilket ger beställare, leverantör och entreprenörer tydlighet gällande internationella, industriella och lokala krav. Genom ett omsorgsfullt och noggrant arbete har de visat ansvar och engagemang för uppdraget, med SSG och våra kunders bästa i åtanke.

Arbetsgruppen bestod av

  • Gunnar Bergenholm, Iggesund
  • Linus Axelsson, ÅF Industry Borlänge
  • Anders Lundqvist, BillerudKorsnäs Grums

Stort grattis önskar SSG!