Standard Solutions Group

En arbetsgrupp inom driftsäkerhets- och effektivitetskommittén som arbetat med att ta fram ett stöd i att utföra grundorsaksanalyser har blivit utsedda till Årets Arbetsgrupp 2017.

– Verkligen jättekul! säger Rickard Sjöblom, som ledde genomförandet av arbetet. Gruppen lyckades med att sammanfatta organisation och genomförande på ett kort och koncist sätt. Det är en komplett vägledning med rapportfunktioner som vem som helst kan nyttja och som täcker både arbetsmiljö och fel på maskineri.

Årets arbetsgrupp röstas fram internt av SSG och syftar till att uppmärksamma och hylla någon av alla de arbetsgrupper inom SSG som bidrar till en säkrare och effektivare industri. Den vinnande arbetsgruppen uppmärksammas med en tårta och en utmärkelse.

Motivering

Med mod och gedigen kunskap har arbetsgruppen gett de analysmässiga verktygen och de organisatoriska kraven som ska finnas för att utröna den faktiska bakgrunden till ett haveri eller olycka. Genom att ta hänsyn till både människa och maskin har arbetsgruppen lyckats väva samman ett verktyg som höjer både tillgängligheten och säkerheten på en anläggning.

Ta del av arbetet här:

Resultatet

Arbetsgruppen har tagit fram en vägledning för att kunna bedriva en grundorsaksanalys utan större systemstöd och på ett strukturerat sätt förstå bakgrunden till ett haveri eller olycka. Arbetet visar på hela kedjan i en organisation för att lyckas med analysen. För att kunna belysa grundorsakerna har en enkel, men väldigt konkret, analysmall tagits fram som hjälper medarbetare till säkrare arbetsplatser och ständiga förbättringar.

Arbetsgruppen bestod av:

Pontus Lord - Södra Cell Mönsterås,
Rickard Thulin - Iggesunds Bruk,
Krister Sundborg - Domsjö Fabriker AB,
Johan Norberg - Metsä Board Husum Mill,
Tanja Vaara - Vaara EHS AB,
Peter Hallengren och Niklas Glaerum - Midroc Project Management AB
SSG tackar för ett utmärkt genomförande!