Standard Solutions Group

Årligen utser SSG årets arbetsgrupp inom kommittéerna, och för 2016 har en grupp inom SSGs kontraktskommitté tilldelats priset.

Varje år utses årets arbetsgrupp bland SSGs kommittéer. I år finns vinnaren inom SSGs kontraktskommitté, där ett arbete med att ta fram en försäkringsbilaga till SSG Leveranskontrakt har gjorts. Deltagarna i arbetsgruppen är:

  • Jonas Berg, Holmen
  • Sofia Hidén, BillerudKorsnäs
  • Jan Waluszewski, SCA
  • Chris Blückert, Marsh
  • Anna-Karin Bohman, SSG

Priset får de med följande motivering:

Försäkringsvillkor för investeringsprojekt

Risker och faror som brand, skador på entreprenörers utrustning, skador vid transport till och från ett arbetsområde har belysts, liksom projektspecifika bitvis svårtolkade försäkringstermer. Bredd och stort djup i teoretiska & praktiska försäkrings­diskussioner har varit gruppens signum liksom ömsesidig respekt. Resultatet: Dels en modern, beskrivande och begriplig standard för försäkrings­upplägg i ett projekt dels en avknoppning i form av värdefull fördjupning av handledningen (Vinnande Vetande) för generella och industrispecifika försäkringsfrågor.

Kriterier för nominering av arbetsgrupp

För att bli utsedd till vinnare till "Årets arbetsgrupp" finns några kriterier som ska vara uppfyllda. Arbetsgruppen ska ha utfört sitt arbete under året och ha slutfört det innan dess slut. En grupp per kommitté får nomineras, och arbetet ska ha skapat nytta hos SSG i flera branscher, som till exempel en ny standard, utbildning eller något liknande. Arbetsgruppen ska också ha visat på engagemang och nytänkande, och SSGs kärnvärden "respekt", "ansvar", "öppenhet" och "proaktivitet" ska vara tillämpbara på gruppen.

Ett stort grattis önskar SSG, och vinnarna får, förutom äran, en tårta levererad till sin arbetsplats.