Standard Solutions Group

Den 25 och 26 november genomförde vi SSG Elansvarsträff, trotts att den genomfördes digitalt så blev årets genomförande otroligt uppskattat och enligt vissa, den bästa någonsin. Patrik Eriksson, Senior Advisor på SSG berättar mer om hans tankar och hur han upplevde att årets Elansvarsträff blev.

– Vår målsättning var att få till en Elansvarsträff som gav deltagarna samma upplevelse som vid en vanlig träff. Starkt fokus på ett varierat innehåll med många föreläsare och en tydlig röd tråd under hela träffen var en ledstjärna. Jag är otroligt nöjd med årets Elansvarsträff och känner att vi lyckades väl med att inspirera och uppfylla deltagarnas förväntningar kring årets tema – El-ledning.

SSG Elansvarsträff 2021 var digital

Hur har responsen varit ifrån deltagarna på Elansvarsträffen?

– Att träffas fysiskt och dela erfarenheter, nätverka och få umgås är ryggraden i Elansvarsträffen. Årets deltagare har varit väldigt aktiva i chatt under föreläsningar, i våra chattrum under pauser – där deltagarna kunde träffa föreläsarna. Som van arrangör av Elansvarsträffar kunde jag klart känna den vanliga atmosfären i rummet.

– Vi lyckades till och med få till ett mingelforum i Teams på kvällen där nästan 20 deltagare och SSG:are kunde umgås, vilket jag och många andra uppskattade. Den respons vi mottagit från deltagare som vi talat med och de utvärderingar vi fått in har genomgående varit väldigt positiva. Vi har också fyllt de sista platserna i arbetsgruppen som skall jobba fram det framtida regelverket kring säkra elarbeten, vilket vi ser som ett kvitto på ett bra genomförande.

Under Elansvarsträffen så var det stort intresse runt föreläsningen om potentialutjämning och många har redan börjat anmäla sig till SSGs workshop som inträffar i början av 2021.

Hur känns det och vad kan deltagarna förvänta sig att de lär sig under workshoppen?

– De senaste 10 till 15 åren så har många upplevt att det är otydligt kring potentialutjämning, exempelvis för de som bygger och de som innehavare av elanläggningar. Elinstallationsregler har förändrats och maskindirektivet tolkats i tillhörande standarder och av specialister. Vilket gör att anläggningar upplever en otydlighet idag – mycket gul/grön-RK blir det. Arbetet med att klargöra och sammanföra gällande standarder pågår för fullt och vi kommer att få se resultatet under våren. SSG ser också över våra egna standarder för att allt skall harmonisera.

– De som vill vara förberedda inför de releaser som är på väg och de som vill få klarhet kring potentialutjämning ska definitivt ta chansen att delta i vår workshop Potentialutjämning. Workshop genomförs av SSG i samarbete med och under ledning av Cecilia Axelsson, som förmodligen är landets ledande expert inom området. SSGs Workshop om Potentialutjämning är industriinriktad och genomförs under en dag via teams vid två tillfällen, 19 januari och 16 februari. Så vill du få möjligheten att lära dig ifrån den bästa inom potentialutjämning – tveka inte på att boka, gör det idag.