Standard Solutions Group

SSG hälsar välkommen till SSG Elansvarsträff den 28-29 november 2018, som i år firar 20 år. Årets tema är Förankring, och de två dagarna kommer att vara inriktade på hur de elansvariga har lyckats att förankra sitt arbete med den nya elsäkerhetslagen i sina organisationer.

– Den nya lagstiftningen är den största förändringen som vi har sett under dessa 20 år, säger Johnny Jansson, senior advisor på SSG och initiativtagaren till SSG Elansvarsträff.

Det är för 20:e året i rad som elansvariga samlas på SSG Elansvarsträff den 28-29 november i år. Årets tema, Förankring, ämnar diskutera hur de elansvariga har lyckats att förankra sitt arbete med den nya elsäkerhetslagen, som trädde i kraft under 2017.

 Känslan är att folk har lyckats ganska bra med att anpassa sig till lagen, säger Johnny Jansson, senior advisor på SSG och också en av initiativtagarna till SSG Elansvarsträff. Nästa steg är att förankra det arbetet i verksamheten, det är det som är den stora delen. Vi ska försöka hjälpa dem som inte har lyckats lika bra, och som ett stöd i arbetet kommer SSG 4501 att lyftas fram. 

20-årsjubileum

Årets SSG Elansvarsträff kommer att vara speciell på flera sätt. Träffen har varit ett inslag på den svenska arenan för elsäkerhet under 20 år, och det kommer att sätta sin prägel på årets arrangemang.

 I år jubilerar vi och det kommer att märkas. Arbetet med att sätta programmet pågår just nu, och vi kommer att ha det lite extra festligt.

En som varit med under alla 20 år är just Johnny Jansson, och årets upplaga markerar också hans sista SSG Elansvarsträff, i alla fall som SSG-anställd. Nästa år väntar pension, och tittar man tillbaka så har hans arbete gjort ett visst avtryck.

 Jag försökte tidigt att ta initiativ med att försöka jobba med nätverk inom elsäkerhet och att ha en elansvarsträff, säger Johnny Jansson. Såklart är det lite blandade känslor med att det är sista gången. Nu får någon annan ta vid det som jag en gång startade.

Den nya elsäkerhetslagen som kom under 2017 var en mycket viktigt händelse under de 20 åren han arbetat med SSG Elansvarsträff, säger Johnny Jansson. En händelse som han var delaktig i och påverkade då han var med i regeringens utredningsarbete som representant för industrin.

  Den nya lagstiftningen är den största förändringen som vi har sett under dessa 20 år, säger Johnny Jansson. Den förra lagen var gammal och inte skriven för industrin, men nu har fokus skiftats om. Jag tycker att vi har lyckats sätta industrin på kartan i den nya lagen.