Standard Solutions Group

Hösten 2019 kommer en ny fabrik i Mönsterås att sättas i bruk av Södra Cell. Anläggningen kommer att producera hållbart drivmedel från skogsråvara och SSGs ytskyddsstandard har använts som stöd i satsningen.

– Det spelar ingen roll vad vi bygger i vår industrimiljö, så har vi lärt oss under årens lopp att använda SSGs ytskyddsstandard som ett stöd från upphandling till genomförande. säger Lars Lundén, projektchef på Södra Cell i Mönsterås.

Södra Cell bygger ut anläggningen i Mönsterås och investerar över 100 miljoner för att producera biometanol, ett hållbart drivmedel från skogsråvara. Anläggningen har en planerad driftstart hösten 2019 och har målet att kunna producera 5000 ton biometanol per år.

I bygget har SSGs ytskyddsstandard används från upphandling till genomförande och kontroll, och därmed minskar underhållsarbetet och ger anläggningen en längre livslängd samt minskade underhållningskostnader.

SSGs Ytskyddsstandard ett krav när södra bygger ny biometanolanläggning - Lars Lundén

– Det spelar ingen roll vad vi bygger i vår industrimiljö, så har vi lärt oss under årens lopp att använda SSGs ytskyddsstandard som ett stöd i upphandling till genomförande. Detta leder till att det blir ett bättre slutresultat som kräver mindre underhåll och ger en anläggning med bra livslängd, säger Lars Lundén, projektchef på Södra Cell i Mönsterås.

Södra vet vad de vill ha

Genom att ställa krav på att leverantörerna använder sig av SSGs standarder så kan man förvänta sig ett väl utfört arbete och därmed säkerställa att anläggningen uppfyller ställda förväntningar.

– Vi försöker att välja leverantörer som vi vet har utfört arbeten i denna bransch tidigare. Eftersom att vi gör det, och tack vare vi har använts oss av SSGs standarder i många år, så vet leverantörerna om detta och är väl bekanta med SSG säger Lars Lundén.

Att använda SSGs standarder som ett stöd genom hela processen leder till en driftsäker och modern anläggning.

– Även i framtiden så kommer vi att fortsätta att använda oss av de olika standarderna som finns inom denna bransch. Vårt mål med dessa standarder är att det ska vara en självklarhet från första steg i processen till färdig och monterad produkt säger Lars Lundén.

Ett av Södra Cells miljömål är att ha en så fossilfri industrianläggning som möjligt. Med denna investering så kommer Södra Cell att kunna erbjuda ett miljövänligt drivmedel som ett led i deras miljöarbete. Med denna ombyggnation banar Södra Cell väg mot ett fossilfritt samhälle.