Standard Solutions Group

SSG har tagit fram SSG 4510 – Vägledning för hantering av ljusbågsrisker, för att minska risken för olyckor i samband med ljusbågar. Vägledningen ger förslag på konkreta åtgärder om hur man skyddar sig och gör arbetsmiljön säkrare inom elområdet.

– Det här är en unik vägledning och det finns inget motsvarande i Europa, säger Tomas Kristensson, senior advisor på SSG.

SSG 4510 är framtagen av SSGs elkommitté, tillsammans med en arbetsgrupp från svensk industri, energibolag och tillverkare och leverantörer.

– Vi var en handfull experter som för 3,5 år sedan beslöt att fördjupa oss i problematiken kring ljusbågar, som många talade om men ingen hade studerat mer noggrant. Vi skapade ett nätverk, som sedan blev en arbetsgrupp inom SSG Elkommitté. Vi samlade på oss mycket kunskap och material och våren 2016 påbörjade vi det faktiska arbetet med att ta fram vägledningen SSG 4510 om ljusbågsriskerna, förklarar Tomas Kristensson, senior advisor på SSG.

– Det har varit en intressant resa och vi har själva lärt oss väldigt mycket under arbetet med vägledningen, säger en annan av initiativtagarna Lars-Göran Andersson, som är underhållschef på Essity Hygiene & Health Products och medlem både i SSG Elkommitté och SSG Säkerhetskommitté.

Ny kunskap om ljusbågsrisker

På elsidan brukar det talas om att det finns två elrisker.

– Den ena är beröringsspänningen och risken för att få en elstöt, som vi under en lång tid har fokuserat på. Det har lett till att vardagsmiljön och arbetsmiljön idag är ganska säker. Den andra risken är just ljusbågskonsekvenser, där kunskaperna och medvetenheten tidigare inte har varit lika stor, säger Tomas Kristensson.

En ljusbåge i en elanläggning kan ge allvarliga skador och i värsta fall leda till döden. Mellan år 2000 och 2015 inträffade cirka 200 ljusbågsolyckor som ledde till sjukdagar, där en hade dödlig utgång. Förutom mänskligt lidande finns risken för stor ekonomisk skada i form av sjukskrivningar, skador på egendom och produktionsstopp.

Den nyutgivna vägledningen SSG 4510 vänder sig till anläggningsägare och elektriker och hjälper dem att bättre medvetandegöra risknivån kring ljusbågar, och hur elektrikerna på bästa sätt kan skydda sig.

– Vägledningen ger kunskaper och konkreta förslag på åtgärder som kan minska konsekvenserna från en ljusbåge. Det här är en unik vägledning och det finns inget motsvarande i Europa, säger Tomas Kristensson.

Nya skyddskläder

I arbetet med att ta fram SSG 4510 har arbetsgruppen gått till grunden och studerat hur en brännskada uppstår och vilken energinivå som krävs.

– Huden tillåter inte mycket energi. När en spisplatta är lite varm, så du hinner ta bort handen, är den het så hinner du få en brännskada innan du hinner rycka bort handen.

Vi har under vårt arbete kommit fram till att du måste skydda huden genom att precis vid kyla klä oss i lager på lager. Därför får du bättre skydd med flera klädeslager än ett lager, säger Tomas Kristensson.

Denna kunskap har fått flera av skyddsklädestillverkarna att snabbt reagera och göra nya tester.

– Sedan förra året har det kommit många nya och bättre skyddsklädesplagg och skyddshandskar, säger Tomas Kristensson.

Bryta tidigare

En annan erfarenhet av SSG4510 är att elektrikerna måste bryta av strömmen tidigare.

– Det går faktiskt att räkna fram hur stor den aktuella risken är för en ljusbåge vid varje ställverk och som anläggningsägare har du enligt lagstiftningen en skyldighet att informera om detta. När elektrikern kommer till ett ställverk så kan han direkt utifrån tillgänglig information avgöra huruvida den egna personliga skyddsutrustningen (PPE) klarar energinivån för elarbetet. Gör den inte det, så måste han eller hon arbeta utan spänning och bryta/låsa. Vi har nu lärt oss att ta bort risken genom att bryta strömmen i ett mycket tidigare skede jämfört med vad vi har gjort tidigare. Många jobbar idag för länge med strömmen på.

En annan säkerhetsåtgärd är att ta med sig ytterligare en person.

– Om en elektriker av säkerhetsskäl stänger dörren, så är det många gånger ingen annan som har nyckel in till ställverket. Då kan det ta en evig tid för att öppna dörren vid en olycka. Därför vill många elektriker ha en person utbildad i livräddning med inriktning mot elskada och larm med sig i ställverket om det händer något, säger Tomas Kristensson

Stort intresse

Information om ljusbågens konsekvenser ingår numera som en viktig del i SSGs elutbildningar. Intresset för SSG 4510 är mycket stort från såväl företag som Elsäkerhetsverket. Inte minst har skyddsklädestillverkaren Tranemo sett till att alla deras säljare har tillgång till vägledningen, som de numera betraktar som ”säljarens bibel”.

På Essity Hygiene & Health planerar de för att använda SSG 4510 fullt ut.

– Vi kommer inte bara att fokusera på ställverk, utan även på exempelvis apparatskåp för en rullmaskin, där operatörerna brukar återställa. Efter att vi informerat om riskerna vill en del operatörer inte återställa längre. Det är lätt att tro att det är hundraprocentigt säkert om dörren är stängd till ett ställverk, men så är det ju inte. Det är aldrig tätt och det finns alltid en springa för en ljusbåge att komma ut. Vi hade stor nytta av de inhämtade kunskaperna i samband med arbetet med SSG 4510 när vi nyligen bytte ut ett av våra ställverk. Nu när vi faktiskt på ett helt annat sätt med hjälp av fakta kan påvisa riskerna kring personsäkerheten, så har det blivit lättare och mer självklart att besluta om investeringar för att bygga bort dessa, slutar Lars-Göran Andersson, Essity.