Standard Solutions Group

Inom konsultbranschen är standarder viktiga verktyg för effektiva och hållbara projekt. För Marcus Nyström på AFRY, tidigare ÅF Pöyry, är SSGs rörstandard SSG7650 flitigt använd inom anläggningskonstruktion.

 

– Utan SSG7650 hade projekten blivit både dyrare och mer tidskrävande, säger Marcus Nyström.

Marcus Nyström arbetar som Lead engineer mechanical and plant design på AFRY, tidigare ÅF Pöyry. I rollen är han ledare för en grupp konstruktörer i flera projekt inom rör-och anläggningskonstruktion, och är ytterst ansvarig för den kvalitet som gruppen levererar. Förutom gruppledarskap ingår det att styra detaljarbetet till det kunderna efterfrågar.

– Mitt arbete kan innefatta allting från idéstudie hela vägen fram till slutdokumentation för anläggningen, säger Marcus Nyström. Jag har också all kontakt med kunderna, och är länken mellan dem och konstruktörerna.

Standarder viktigt i arbetet

I sitt jobb som konsult spelar standarder en viktig roll, och flera gånger har Marcus kommit i kontakt med SSG Standarder.

– SSGs standarder är spridda på konsultfirmorna och är etablerade, säger Marcus Nyström. Tidigt i projekten tittar man ofta i SSGs standarder, ofta före EN-standarderna. SSGs standarder är användarvänliga och lätta att förstå.  De är utformade enligt branschens anläggningar och arbetsmetoder. 

Att utgå från etablerade standarder sparar både tid och pengar i arbetet.

– Du börjar aldrig från ett tomt blad med en standard, och du kan tidigt i projekten göra uppskattningar på vilka komponenter som ska användas, säger Marcus Nyström. Det här gör projekteringstiden kortare, och ger oss en bra uppskattning om vad som krävs, speciellt i de specifika delar där det finns SSG-standarder.

Köp SSG7650 

SSGs rörstandard

En standard som Marcus många gånger har återkommit till är SSGs rörstandard SSG7650 - Rörsystem – anvisningar för val av material och komponenter samt klassning och kontroll. I SSG7650 ges stöd och råd för den som ska konstruera ett rörsystem och rekommendationer för vilka material och komponenter som ska användas beroende på vilket media det innehåller.

– Steg ett när man ska konstruera ett rörsystem är att titta på vilket media som vi ska ha i rören, därefter tar vi hjälp av SSG7650, säger Marcus Nyström. Där finns det mediakoder och även en bedömning på fluidgruppen, och det är A och O på vilka material och komponenter som ska användas i rörsystemet. Det visar också vilken typ av dokumentation som krävs.

I standarden hjälper också till att tolka lagföreskrifter, något som inte alltid är helt lätt.

–  SSG7650 är en guide till hur vi ska använda Arbetsmiljöverkets föreskrifter för tryckbärande anordningar, AFS 2016:1 och AFS 2017:3, säger Marcus Nyström. De standarderna är bra men väldigt juridiska och inte alltid så lätta att förstå. SSG7650 är mer handgriplig och mer applicerbar för det som vi håller på med.

Arbetet att konstruera ett rörsystem hade varit svårare utan SSG7650 och hjälper till att spara både tid och pengar menar Marcus.

– Om jag inte vet vilket media som röret ska ha och vilken fluidgrupp det tillhör, så är det svårare att avgöra vilket material jag ska använda. Jag hade behövt ta hjälp av en expert för att göra den bedömningen, vilket hade gjort projekten både dyrare och mer tidskrävande, avslutar Marcus Nyström.

Klicka här att ladda ner SSG7650.