Standard Solutions Group

Ett företag som sticker ut och som på flera sätt tagit säkerhetsarbetet till en helt ny nivå är kemikoncernen Perstorp som vid sin industripark i Perstorp har hittat nya sätt för att förbättra både säkerheten och säkerhetskulturen. Här råder ett holistiskt säkerhetstänkande med hjälp av SSGs säkerhetsutbildningar och en egen praktisk säkerhetsutbildning.

Redan 2006 bestämde sig ledningen för Perstorp att verkligen lyfta säkerhetsfrågorna genom att köra igång ett projekt som fick namnet ”Take Care”, där säkerheten alltid skulle prioriteras allra högst.

Projektet var framgångsrikt och år 2017 lanserades satsningen Care 365. På ett initierat och integrerat sätt kopplades då säkerhetsarbetet ihop med medarbetarnas individuella hälsosituation och den sociala arbetsmiljön på företaget. Ett holistiskt synsätt på både individen och arbetssituationen infördes med särskilt fokus på säkerhet och hälsa.

- Friska och trygga medarbetare var målet och varje liten detalj i vardagen var viktig. Alla skulle komma hem i samma skick som de kom till jobbet. Care 365 gav oss en plattform att bygga en gedigen säkerhetskultur, där vi alla talar samma språk och alla hjälps åt för att sätta säkerheten främst, säger Magnus Wickman, Asset Manager på Perstorp Specialty Chemicals AB.

Koncernen gjorde samtidigt en satsning på ”contractor management”, det vill säga på att ytterligare engagera entreprenörerna i säkerhetsarbetet.

- Vi hade sett att 80 procent av de positiva resultaten fram till år 2017 berodde på förbättrat säkerhetstänkande bland de egna anställda, men för att komma vidare krävdes ökat fokus på de som var överrepresenterade i olycksstatistiken, nämligen entreprenörerna. Vi sneglade bland annat på företag som DuPont, som visat stora framsteg inom detta område. Vi upptäckte att det de gjorde annorlunda var att fokusera extra mycket på initialfaserna – hur entreprenörer beställs, engageras och utvärderas.

Magnus Wickman Perstorp

Satsade på SSG Entre

Under 2019 fick Magnus Wickman ansvar för projektet contractor management med målet att vidareutveckla säkerheten vid entreprenörsarbete på Perstorps anläggningar i Skåne.

- Vår första utmaning blev att uppdatera vår interna digitala säkerhetsutbildning ”Winning Safety”. Den hade inte blivit uppdaterad på flera år och behövde förnyas och utvecklas. Vi hade då redan börjat intressera oss för SSG Entre, som ett alternativt koncept. I början på 2019 beslöt vi att implementera SSGs säkerhetsutbildningar och under sommaren samma år var vi klara för att rulla ut SSG Entre, SSG Employee Safety och vår lokala utbildning inför höstens underhållsstopp, säger Magnus Wickman.

Från 1 januari 2020 gäller de nya tillträdeskraven med hjälp av SSGs Access-kort för såväl Perstorps egna anställda som för entreprenörerna. Omkring 1 100 entreprenörer och 600 anställda har hittills genomgått och klarat av utbildningarna.

- Därmed har vi fått ett smidigt system för att kunna hantera och kontrollera säkerhetskunskapen. Vi har också uppnått ett ökat säkerhetsfokus med uppdaterad information och effektivare hantering.

Sommarjobba säkert

Parallellt med detta har företaget även brottats med säkerheten för de unga sommarjobbarna, som varje år kommer in i verksamheten.

- Vi startade ett projekt som hette ”Sommarjobba säkert”, vilket i grunden var en säkerhetsutbildning på 1–2 dagar, där en mängd praktiska moment varvades med teori. Det blev en omedelbar succé och antalet olyckor bland sommarjobbarna sjönk till noll och har stannat kvar där. Så när SSG Safety konceptet började komma på plats tänkte vi – varför inte komplettera det med tankarna från det framgångsrika projektet ”Sommarjobba säkert”. SSG Entre körs ju dessutom numera fullt ut på gymnasieskolan.

Perstorp Careway Studio

Arbetet med ungdomarna lade därefter grunden för det som företaget har valt att kalla för Perstorp Careway Studio.

- Vi blev själva övertygade om att den här praktiska utbildningsvägen också är det som skulle ge en extra boost i riktning mot att påverka entreprenörernas säkerhetskultur. Hela upplägget är att beröra människor så att de i grunden känner att de vill ändra hela sitt säkerhetsbeteende och hela sin inställning till säkerhet - även när det gäller fritiden och resorna till och från jobbet, säger Magnus Wickman.

Inspirationen till Perstorp Careway Studio har hämtats från bland annat Toyotas Safety Dojo. Själva studion är en lokal på närmare 200 kvm uppdelad i olika rum och den är belägen precis utanför grindarna till Perstorp Industripark.

- Det är en fantastiskt trevlig och inbjudande lokal utrustad med datorer och en utbildningsrigg med utrustning liknande den som finns inne på fabriksområdet.

Här får deltagarna handgripligen testa utrustningen, göra val och prova handgrepp. Viktigt är det personliga mötet, där deltagarna får en chans att lyfta frågor och reflektera, vilket bidrar till en starkare påverkan.

Igångsättningen av Perstorp Careway Studio har försenats som en följd av pandemin, men planeras att lanseras under hösten 2020, om situationen förbättras. Den praktiska utbildningen kommer då att integreras som en del av Perstorps totala säkerhetskoncept. Vid Studion kommer ett lokalt Careway Supportteam på 10-15 personer att finnas på plats.

Perstorp och Care Way Studio

- Entreprenörerna träffar utbildningsteamet under 2-3 timmar och får då praktiska instruktioner om hur de ska och bör jobba säkert. Utbildarna fungerar också som säkerhetscoacher under underhållsstoppet, säger Magnus Wickman.

Kraven på Perstorp Careway Studio kommer att vara desamma som på SSG Entre. När situationen i och med pandemin har förbättrats kommer bokningen av utbildningstid i Studion finnas på ssg.se under anslutna industrier.

SSG On site också implementerad

Vid sidan av SSG Entre har Perstorp Skåne sedan hösten 2019 även börjat implementera appen SSG On Site. Med SSG Entre, Perstorp Careway Studio och SSG On site har Perstorp skapat en genomtänkt helhet i sin säkerhetsutbildning.

- Om du kommer ny till oss, som entreprenör, sommarjobbare eller nyanställd kommer du först att göra säkerhetsutbildningen SSG Entre inklusive vår lokala anpassning, innan du besöker anläggningen. Därefter går du igenom Perstorp Careway Studio. När du får grönt ljus efter genomförd och avklarad utbildning, så registreras du i SSG Access och får ett giltigt passerkort till vår anläggning. Då vet vi att du fått det som krävs för att kunna jobba säkert tillsammans med dina arbetskamrater.

Alla Perstorps industrianläggningar kommer nu att bygga upp en Careway Studio.

- Vårt arbete här har blivit en mall, en ”best practise”, vilket är väldigt roligt. Perstorp är ju en global koncern och tankar finns nu att även titta på möjligheterna med SSG-konceptet internationellt.

Positiv respons

Responsen på övergången till SSGs utbildningar och kopplingen till Perstorp Careway Studio har också varit mycket positiv från entreprenörernas sida.

- Man upplever att det har blivit ännu mer av ordning och reda. Flera entreprenörer har spontant och personligen kommit fram till oss och sagt att de tycker att vi är stabila i vår syn på säkerhet. De tycker att vi inte bara talar vackert om säkerhet, utan att vi verkligen realiserar principen ”walk the talk”, slutar Magnus Wickman.

 

Är du intresserad av hur ni kan förbättra er säkerhet och säkerhetskultur? Kontakta oss!