Standard Solutions Group

SCA har under åren haft stor nytta av SSG Produktdatabas genom möjligheten att låna reservdelar mellan koncernens olika företag och anläggningar.

– Det har blivit en strategiskt viktig del för oss att kunna använda oss av denna möjlighet. Lånen är vanligt förekommande, de sker frekvent och är till och med starkt ökande, säger Lars Nilsson, centralplanerare på SCA Graphic Sundsvall.

– När något gått sönder eller slitits ut försöker vi alltid hitta reservdelar hos oss själva först. Kan vi här i Sundsvallsregionen låna från exempelvis SCA Munksund, så får vi åtta timmars ledtid jämfört med en leverans från en underleverantör, som kan ta flera veckor. Den här möjligheten att låna har på ett helt annat sätt ökat driftsäkerheten för oss. Samtidigt har vi kunna sänka våra lagerkostnader, eftersom alla anläggningar inte behöver förrådshålla alla reservdelar själva, säger Lars Nilsson.

SCAs reservdelssamarbete

Reservdelssamarbetet inom SCA-koncernen har varit aktivt igång sedan 2015.

– När vi delade på SCA, så blev det ännu enklare och ett måste för oss att kunna samarbeta internt. Vi har idag regelbundna träffar inom styrgruppen för reservdelar med deltagare från alla bruken, där vi delar med oss av erfarenheter och hur vi på bästa sätt kan ta hjälp av varandra. Vi försöker träffas en gång i kvartalet fysiskt, men vi har också spontana träffar om det dyker upp någon händelse som kräver detta, säger Lars Nilsson och fortsätter:

– Det blir många ekonomiska transaktioner, där vi flyttar värden mellan orter, och det växer snabbt till stora summor. Och det faktum att vi får ökad insyn i varandras verksamheter har i sig lett till en ökning av reservdelslånen.

Ett nyligen färskt exempel var när SCA Östrand skulle köra igång en del av den nya fabriken.

– Det var ett antal händelser som ledde till att ett antal pumphjul, lagringar och tätningar gick sönder. När det gick fler pumphjul än vad vi själva hade i lager på våra förråd på Östrand och Ortviken, så lånade vi först av SCA Munksund och SCA Obbola och slutligen även av BillerudKorsnäs Frövi. Vi fick in alla delar i tid och behövde aldrig stoppa igångkörningen. Det fungerade alldeles utmärkt.

Lånar av konkurrenter

Samarbetet inom SSG Produktdatabas möjliggör lån även av konkurrenter.

– Det är vanligt förekommande i vår bransch att vi lånar reservdelar av varandra. Vi hjälper till när behov uppstår och det är kris. Det besparar oss både tid och pengar. Vi har inom skogsindustrin stora volymer uppbundet kapital i våra reservdelslager och vi har skrivna rutiner för vad vi ska göra när vi lånar av varandra. Vi sänker våra förrådskostnader genom att vi inte behöver ha alla reservdelar i alla våra förråd.

En annan positiv effekt är att med en ökad låneomsättning får vi också in nyare reservdelar, vilket på sikt gör hela branschen säkrare. All reservdelshantering är en riskhantering, säger Lars Nilsson och avslutar:

– Vi är bara i början på det interna samarbetet. Vi kommer att kunna hitta fler samarbetsområden, som till exempel gemensamma fabriksstandarder på komponentnivåer. Vi kan då ytterligare optimera reservdelshanteringen genom att vi då vet att vi har samma reservdelar i alla anläggningar. Även här går det att göra stora besparingar.