Standard Solutions Group

På Stora Enso Skoghall lanserades informations- och säkerhetsappen SSG On site under brukets stoppvecka 44.

– Vi ser appen som ett sätt att verkligen nå ut med grundläggande och aktuell information till de som faktiskt kommer innanför våra grindar och arbetar här, förklarar skydds- och säkerhetschef Helena Davidsson.

Stora Enso Skoghall konstaterades det i början av året att de hade svårt att nå ut med viktig säkerhetsinformation till alla sina entreprenörer.

– Den information vi lämnade om skyddsutrustning och vilka säkerhetsregler som gäller på bruket nådde inte fram till alla de som kom hit. På flera ställen fastnade den på inköpsavdelningarna eller hos entreprenadföretagens arbetsledare. Vi utvärderade då olika alternativ och bestämde oss till slut för SSG On site, som lanserades i mars i år. Vi ser appen som ett sätt att verkligen nå ut med grundläggande och aktuell information till de som faktiskt kommer innanför våra grindar och arbetar här, förklarar Helena Davidsson.

Helena Davidsson - Stora Enso Skoghall

Lokalt anpassad säkerhetsapp

Stora Enso Skoghall började då lägga in lokalt anpassad information om Skoghalls bruk i appen två veckor innan brukets stoppvecka 42, då 800 entreprenörer kom till bruket - en fördubbling av arbetsstyrkan jämfört med de ordinarie anställda.

– Vi bjuder in till möten med entreprenörerna inför våra höststopp för att informera och betona att de ska känna sig välkomna och känna sig trygga med vad som förväntas av dem, när det gäller exempelvis kläder, risker och tillbudsrapportering. I år fick de också information om appen SSG On site. De entreprenörer som sedan också dök upp på bruket under stoppveckan fick även de information om den nya appen vid grindarna och på brukets TV-skärmar, säger Helena Davidsson.

Flera av entreprenörerna hade dessutom redan laddat ned appen på sina mobiler när de kom medan andra hade bekantat sig med den på andra bruk.

– Det är en fördel om många bruk använder SSG On site. Då blir det lättare för entreprenörerna att och för oss ute på anläggningarna att få ökad nytta av appen, säger Helena Davidsson.

Positiv  första respons

Eftersom lanseringen skett så pass nyligt, så har bruket ännu inte hunnit göra några riktiga utvärderingar.

– Stoppet är precis avslutat. Vi har kunnat konstatera att appen har fungerat bra med över 500 användare under vår första månad. Viktig information om exempelvis var det under dagen sker ett lyft och var det är halkigt på grund av kemikalierengöring ar verkligen har nått ut till entreprenörerna. Det glädjer oss att många verkligen har tittat på våra informationssidor – utöver den alltid lika populära lunchmenyn, säger Helena Davidsson.

Hon konstaterar vidare att en av fördelarna med SSG On site är att bruket inte som tidigare behöver vänta ett helt år med att nå ut med aktuell information om att en ändring har skett i en instruktion eller i ett krav.

– Nu kan vi ändra det direkt i appen och därigenom snabbare få ut nödvändig information om att det man som entreprenör bör hålla särskild koll på.

Helena Davidsson har själv lagt in det mesta av informationen i SSG On site, som till exempel kartor med markering av hjärtstartare, återsamlingsplatser och parkeringar.

– Jag har även haft hjälp av min skydds- och arbetsmiljöingenjör och vi har tillsammans lagt in information om säkerhetsföreskrifter om exempelvis bryt och lås eller de gasmätningar som ska göras. Och när det gäller bilder har jag tagit hjälp av kommunikationsavdelningen.

Appen kompletteras kontinuerligt

Efter stoppet försöker nu Stora Enso Skoghall kartlägga vilka frågor som fortfarande dyker upp.

– Tanken är att vi ska fortsätta med att fylla appen med information och aktivt använda den. Det finns många kompletteringar vi kommer att göra, bland annat information om avfall, återvinning och källsortering. Andra delar som kommer att utvärderas med entreprenadföretagens kontaktpersoner är information om kontaktpersoner, kontrollrummens placeringar och var entreprenören ska lämna sin arbetsorder.

Den stora utmaningen framöver blir att bibehålla entreprenörernas intresse.

– Ja, vår närmaste utmaning är att hålla appen så pass aktuell, så att de entreprenörer som är här resten av året tycker den är tillräckligt informativ och intressant, slutar Helena Davidsson.

Läs mer om och ladda ner informations- och säkerhetsappen SSG On site.

Vill du veta mer?

Använd formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. Använder du tjänsten, och behöver stöd eller råd? Kontakta vår supportavdelning.

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.