Standard Solutions Group

Med en ny elsäkerhetslag bara några månader bort bjöd SSG in till ett utbildningstillfälle om vad den nya lagen för med sig och hur man förbereder sig på bästa sätt. I fokus var också egenkontrollprogrammet SSG Compliance Tool.

På Hotell Södra berget i Sundsvall hade 13 elansvariga samlats den 8–9 mars för att lära sig mer om dels vad den nya elsäkerhetslagen för med sig, och dels för att arbeta i egenkontrollprogrammet SSG Compliance Tool. Den nya elsäkerhetslagen ställer krav på just ett egenkontrollprogram hos anläggningsägarna, varför många var intresserade av att komma igång. Förutom utbildning och genomgång var det många som tog chansen att få träffa kollegor i branschen och utbyta erfarenheter, något som var emotsett av många. Med en ny elsäkerhetslag i antågande, och en önskan att lära sig mer hade så vitt skilda branscher som stålverk, papper och massa, bryggeri och vatten och avlopp samlats för att vara så bra förberedda som möjligt när den nya lagen börjar att gälla.

Möjlighet till erfarenhetsutbyte

Jörgen Fredriksson, till vardags elansvarig på Ragn-Sells, deltog på utbildningen, och han hade två syften med att vara på plats.

– Jag hade två syften med att komma hit, sade Jörgen. Bland annat användning och utveckling av SSG Compliance Tool, men också att vara med att förbättra och kunna hjälpa andra. Det är många som är ensamma på anläggningarna och det tar kraft och tid. Det är viktigt att prata med likasinnade, man får ut mycket av att träffas!

Patrik Eriksson, senior advisor på SSG och en av utbildarna under dagarna, höll med.

– Många ute på anläggningarna är ensamma i sina roller och saknar andra att diskutera med, sade Patrik Eriksson. Dessutom finns inte riktigt tiden att göra det heller. Därför försöker vi på detta sätt få ihop branschen lite, och få dem att diskutera med varandra. Det är också det som är kärnan i SSGs verksamhet, att föra ihop branschen och få dem att lära av varandra.

Förståelse är nyckeln

De två dagarna hade ett fullspäckat schema. Den nya lagstiftningen avhandlades, och vad som menas med egenkontroll och det som förväntas av anläggningsägarna.

– Förstår man den nya lagen fullt ut är det lättare att göra rätt, och därmed lättare att skapa ett systematiskt elsäkerhetsarbete, sade Patrik Eriksson. En viktig skillnad mot tidigare är att man har ett ansvar för de installationer som görs. Det är viktigt att förstå.

Jörgen Fredriksson känner sig förberedd inför den nya lagen.

– Vi på Ragn-Sells är bra förberedda, berättar Jörgen. Jag har läst på, följt utredningar och varit på Elsäkerhetsverkets informationsträffar. Dessutom har jag varit noga med att få ledningen att förstå vikten av de nya reglerna och påvisat nyttan. Jag har också använt SSG Compliance Tool mycket och byggt på med information där.

Just Compliance Tool har varit ett viktigt verktyg för Ragn-Sells. Det hjälper Jörgen Fredriksson i sin roll som elansvarig att få ordning på allt som rör egenkontrollen.

– Jag har följt SSG Compliance Tool länge och tycker att det är ett viktigt verktyg, sade Jörgen. Det ger mig struktur, och det blir mycket effektivare att hitta information och veta var du har allting. Jag har järnkoll på mina dokument för efterlevnad och egenkontroll.