Standard Solutions Group

Per Strand, projektdirektör för Expansion Obbola berättar om utmaningarna som de ställts inför och hur SSG On site har varit ett viktigt verktyg för att nå ut med information till alla som vistas och arbetar på SCA Obbola.

SCA bygger en ny pappersmaskin för tillverkning av kraftliner vid pappersbruket Obbola, samt investerar i brukets produktion av massa. Pappersmaskinen blir den största i sitt slag i världen och produktionen ökar från dagens 450 000 till 725 000 ton. Investeringen inkluderar miljöförbättringar på en miljard, vilket kommer att minska koldioxidutsläppen från fossila bränslen med 20 000 ton/år och SCAs egna industriella processer blir till 97 % fossilfria. Projektet pågår till första kvartalet, 2023.

Projektet omfattar:

  • Ny pappersmaskin, världens största kraftlinermaskin!
  • Ny mesaugn
  • Utbyggnad av avloppsvattenreningen
  • Ombyggnad och utbyggnad av sodapannan
  • Ombyggnad och utbyggnad av fiberlinjen
  • Ny barkpress
  • Ny returfiberlinje
  • Rörledningar och rörbryggor

Den totala omfattningen av projektet är en utmaning

Projektet är otroligt omfattande och det är många som är involverade. Per Strand berättar vidare om utmaningarna som de ställts inför och hur de hanterar en så unik situation. ”Säkerhetsarbetet har och är alltid viktigt, men det blir nog ännu tydligare för alla att lägga ännu mer tanke och fokus på det under den här pandemin. En stor utmaning är givetvis att bygga den gigantiska maskinsalen och installera världens största kraftlinermaskin, men den största utmaningen är den totala omfattningen av projektet.”

”Det har varit viktigt för oss att kunna nå ut snabbt med information till alla som medverkar, att alla får samma information samtidigt. Vi informerar i SSG On site om företagets direktiv och restriktioner när det gäller coronaviruset och vilka åtgärder vi gör för att motverka smittspridning och vad som gäller på arbetsplatsen. Informationen gäller för alla som vistas och arbetar på SCA Obbola, entreprenörer och anställda. Vi har en egen informationssida om riktlinjer och information om Covid-19 samt en checklista för entreprenörer. Ändringar i direktiv och restriktioner kan snabbt kommuniceras ut genom SSG On site,” säger Per Strand.

Använder push nyheter för att snabbt få ut aktuell information

”Vi gick med i SSG On site för två år sedan och verktyget var implementerat innan projektet Expansion Obbola startade. Vi kan se på vår statistik att nyheter är en av de mest frekventa lästa informationen i SSG On site. Såväl projektet som fabriken, exv vid underhållsstopp, använder pushnyheter för att snabbt få ut aktuell information. Informationen i SSG On site inkluderar allt från exv larmning, nyheter, personlig skyddsutrustning, kontakter, trafikkarta och BAS-U-områden till lunchmeny och källsortering av avfall – information som alla kan nå genom sin mobil,” säger Per Strand.

All information samlat på ett ställe

Under projektets gång så har man dubblerat antalet användare och har den senaste tiden haft över tusen aktiva användare av SSG On site, ett resultat som enligt Per beror på riktade insatser som genomförts genom åren. ”Anledningen till att vi har fördubblat antalet användare beror på flera aspekter, bland annat att vi har marknadsfört fördelarna med appen under några år vilket har gett resultat. Sen för projektets del så hänvisar vi hela tiden i olika forum, utbildningar och dokument till SSG On Site där man alltid hittar de senaste uppdateringarna. Att all information som behövs för att utföra ett arbete på SCA Obbola finns samlat på ett ställe. Vi skickar ut all uppdatering av skyddsinstruktioner, avspärrningar, speciella risker etc. Alla leverantörer och entreprenörer har uppmanats att installera och använda appen.”

Enligt Per Strand är det många fördelar med SSG On site

”Fördelarna med att ha säkerhetsinformation, regelverk och rutiner i appen är att den är aktuell och giltig och blir det ändringar går det snabbt att ändra i verktyget. Vi gör även en genomgång av allt material med ansvariga för de respektive avsnitten ett par gånger per år för att säkerställa att informationen är korrekt och giltig.”