Standard Solutions Group

SSG Säkerhetskonferens är ett av Sveriges största forum för arbetsmiljö och säkerhet och har arrangerats sedan 2006. Varje år samlas ett stort antal deltagare, verksamma inom arbetsmiljö, säkerhet, arbetarskydd och liknande, både från industrin, forskning och myndigheter, för att diskutera viktiga frågor kring ämnet och lyssna på föreläsningar.

Datum: 21-22 mars 2023
Plats: Scandic Infra City, Upplands Väsby

Läs mer och anmäl dig
Kontakta oss konferens@ssg.se om du har funderingar

Start: 21 mars 09:00
Slut: 22 mars 13:00
Plats: Scandic Infra City