Standard Solutions Group

Om SSG Säkerhetskonferens

SSG Säkerhetskonferens är ett av Sveriges största forum för arbetsmiljö och säkerhet och har arrangerats sedan 2006. Varje år samlas ett stort antal deltagare, verksamma inom arbetsmiljö, säkerhet, arbetarskydd och liknande, både från industrin, forskning och myndigheter, för att diskutera viktiga frågor kring ämnet och lyssna på föreläsningar.

Datum: 22 mars
Plats: Konferensen genomförs digitalt
Pris: 2500 kr ex. moms
För vem: SSG Säkerhetskonferens vänder sig till dig som arbetar med arbetsmiljörelaterade frågor eller för dig som vill föra ert arbetsmiljöarbete till nya nivåer.
Årets tema: Framtidens hållbara människa, med fokus på mjuka arbetsmiljöfrågor inom industrin. 

Läs mer och anmälan

Datum: 22 mar 2022
Tid: 09:15–16:00
Plats: Digitalt