Standard Solutions Group

Deltagare i SSGs sågverksnätverk träffas på Holmens huvudkontor för att bland annat diskutera status och utmaningar kring arbetsmiljöfrågor på de representerade sågverken och för att diskutera och gå igenom nyckeltal i pågående benchmarkingaktivitet. Läs mer om sågverksnätverket.

Datum: 19 feb 2020
Plats: Stockholm