Standard Solutions Group

SSG:s sågverksnätverk träffas på Holmen Wood Products Bravikens sågverk. Inom Sågverksnätverket delas kunskap och erfarenheter mellan representanter från olika sågverk, för att inspirera och stötta varandra i arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor.

Datum: 6 september
Plats: Holmen Wood Products Braviken