Standard Solutions Group

Sågverksnätverket träffas på Stora Enso Gruvöns sågverk för att dela kunskap och erfarenheter inom arbetsmiljöfrågor. Deltagarna kommer bland annat göra ett studiebesök på sågverket och få veta mer om deras lock out tag out-arbete . Läs mer om Sågverksnätverket.

Datum: 17 maj 2022
Plats: Gruvön