SSG:s sågverksnätverk träffas och delar kunskap och erfarenheter inom arbetsmiljöfrågor för att förbättra arbetsmiljön på sågverk och göra dessa arbetsplatser säkrare. Läs mer om Sågverksnätverket.

Datum: 17 februari
Plats: Digitalt