Standard Solutions Group

SSG:s sågverksnätverk träffas och delar kunskap och erfarenheter inom arbetsmiljöfrågor för att förbättra arbetsmiljön på sågverk och göra dessa arbetsplatser säkrare. Läs mer om Sågverksnätverket.

Datum: 24 nov 2021
Plats: Digitalt