Standard Solutions Group

Nätverket för industriell IT och automation träffas digitalt för att diskutera temat cybersäkerhet. Vi får lyssna till två gästföreläsningar och diskuterar sedan medvetenhet och säkra beteenden inom cybersäkerhet, och behovet av utbildning kring detta för personer som jobbar med industriella informations- och styrsystem i processmiljö.
Läs mer om näverket för industriell IT och automation.

Datum: 16 jun 2021
Plats: Digitalt