Standard Solutions Group

CLP-nätverket träffas digitalt för att dela kunskap och erfarenheter om hur man upprätthåller gällande lagstiftning och arbetar på ett säkert och hållbart sätt med ämnen eller blandningar som är hälsofarliga, miljöfarliga eller som innebär fysiska faror. Läs mer om CLP-nätverket.

Datum: 25 mar 2022
Plats: Digitalt