Standard Solutions Group

SSGs CLP-nätverk träffas digitalt och diskuterar säkerhet, teknik, regelverk och kompetens inom området för klassificering och märkning av kemiska produkter enligt AFS 2016:1, AFS 2017:3 och CLP-förordningen. Läs mer om CLP-nätverket.

Datum: 24 mar 2021
Plats: Digitalt