Ytskyddskommittén träffas digitalt för att diskutera pågående projekt och kommande händelser. Läs mer om Ytskyddskommittén.

Datum: 19 april
Plats: Digitalt