Standard Solutions Group

Mekankommittén håller ett avstämningsmöte och diskuterar pågående projekt och kommande händelser inför årets höstmöte. Läs mer om Mekankommittén.

Datum: 10 sep 2020
Plats: Teams-möte