Standard Solutions Group

Elkommittén träffas i samband med årets Elansvarsträff och diskuterar pågående projekt och kommmande händelser. Läs mer om Elkommittén.

Datum: 23 nov 2021
Plats: Scandic Infra CIty