Standard Solutions Group

Driftsäkerhet och effektivitetskommittén träffas digitalt, alternativt på Vallviks bruk, för att diskutera pågående projekt och kommande händelser. Läs mer om Driftsäkerhet och effektivitetskommittén.

Start: 26 maj 2021
Slut: 27 maj 2021
Plats: Digitalt alt. Vallviks bruk