Standard Solutions Group

Har du full förståelse för vad som ingår i dina avtal? Uppstår det ibland diskussioner kring avtalsinnehållet? Med hjälp av SSGs kurs inom köp- och avtalsrätt kan du undvika en del av de långdragna diskussionerna kring otydliga avtal och istället skapa mer tid till affären. Här ges du möjligheten att vässa din förmåga att lyckas i dina upphandlingar. Välkommen till denna kurs som ges på distans.

Kursen leds av Christian Hybbinette, en av Sveriges ledande advokater inom avtals- och köprätt.

Läs mer och anmäl dig här! 

Datum: 17 nov 2020
Plats: Digitalt