Standard Solutions Group

15 maj 2019 arrangerar SSG och LCDM-projektet (Life Cycle Data Management) en internationell konferens för att uppmärksamma arbetet med att etablera ett standardiserat datautbyte mellan olika stödsystem i en anläggnings livscykel - nästa steg i svensk industris digitala transformering. Läs mer och anmäl dig här!

Datum: 15 maj 2019
Tid: 09:30–17:00
Plats: Scandic Infra City, Upplands Väsby