Engineers working together in engineering factory

 

Värdet för dig som intressent

Jag vill veta mer

Vad skulle du göra om du hade 3 miljarder över?

Genom återkommande träffar med vår referensgrupp av anläggningsägare, utbildningsföretag, entreprenörer och branschföreningar har vi fått fram en siffra på vad industrin kan spara varje år på en gemensam kompetensplattform – 3 miljarder SEK per år.

Industrins besparingspotential är baserat på antaganden utifrån intervjudata och diskussioner med referensgruppen, och är endast besparingar som är begränsad till uppskattningar av nedlagd tid för hantering av kompetensprofiler. Visst låter det helt sinnessjukt att processindustrin betalar 3 miljarder varje år i onödan, för att utbildningar finns på olika ställen, system med olika korthantering beroende på vilken plattform du gjort utbildningen genom... och du som entreprenör behöver ha ett kort för varje plattform som du är registrerad på – Känns inte det väldigt onödigt?

Förutom att vi kommit fram till att du kan göra ekonomiska besparingar om vi tar fram en gemensam plattform så har vi samtidigt hittat flera saker som gör din, och alla intressenter inom processindustrins vardag, enklare, säkrare och smidigare.

Det här är bara några av fördelarna för processindustrin

 • Ökad kvalitets- och säkerhetsaspekter
 • Enklare kontroll och planering
 • Samlar alla intyg på samma ställe

Se vilka fördelar vi har identifierat för dig som är

 

Man wear safety helmet happy smiling looking at camera driver forklift warehouse in factory. Male worker industrial operate. control loading container box. logistics export import concept.

Entreprenör

Jag vill veta mer

Portrait of architects, business people having discussion in office

Utbildningsleverantör

Jag vill veta mer

Three Industrial Engineers Talk with Factory Worker while Using Laptop. They Work at the Heavy Industry Manufacturing Facility.

Entreprenörsföretag

Jag vill veta mer

Full length photo of positive freelancers man woman go walk, training hold hand greet colleagues sit table in boardroom workplace workstation

Branschförening

Jag vill veta mer

Industrianläggning

Jag vill veta mer

Vill du veta mer om projektet eller bli delaktig?

Här hittar du våra kontaktuppgifter

 

Så bidrar industriportalen för dig som industrianläggning

För industrianläggningar ökar digitaliseringen och strukturering av processer. Det blir enkelt att hitta entreprenörsföretag, jämföra företagens kompetenser och förmågor mot varandra, till exempel i en upphandlingsprocess. Genom att få koll på företagens certifikat, tillstånd etc. blir det lättare att försäkra att lagar och regler efterlevs. Med kvalitetssäkrade kompetensprofiler säkerställs att individerna har rätt förutsättningar för de jobb som ska genomföras. När individerna väl är på plats och utför sina arbeten finns förutsättningarna för att enklare hantera kontroller, digitala tillstånd etc. Det skapas även goda möjligheter för uppföljning, statistik och utvärderingar.

Genom Industriportalen kommer du:

 • På ett sömnlöst sätt att hitta kompetenta och behöriga entreprenörer
 • Säkerställa att entreprenörerna har rätt behörighet och utbildning så jobbet
 • kan genomföras med kvalité och på ett säkert sätt
 • Enkelt utfärda och hålla koll på tillstånd, och säkerställa att regler följs
 • Minska pappershanteringen och effektivisera administrationen

Jag vill få mer information om Industriportalen

Hur Industriportalen hjälper dig som tjänsteleverantörer

Informationen i Industriportalens ekosystem kommer möjliggöra för tjänsteleverantörer att utveckla befintliga och helt nya tjänster på plattformen vilket skapar ytterligare värden för industrin. Genom tillgång till kvalitetssäkrade kompetensprofiler så kan till exempel tjänster för behörighetsstyrning på maskiner och utrymmen, planering av resurser för olika projekt, hantering av digitala tillstånd och mycket mer.

Branschförening

Med Industriportalen får branschföreningarna en plattform för att nå ut och vidga medvetenheten inom sitt område. De kan ackreditera och kvalitetssäkra utbildningsleverantörer för att upprätthålla en hög standard. Tillsammans med utbildningsleverantörerna kan branschföreningarna driva standardisering för att höja kvaliteten, skapa transparens och öka kunskapen inom respektive ämnesområde.

Hur kan Industriportalen bidra i mitt arbete?

 • Öka medvetenheten om behörigheten inom sitt område
 • Säkerställa att säkerheten uppfylls och är en del av utbildningarna
 • Säkerställa kompetensen hos utbildarna och de som utbildas
 • Säkerställa erfarenhet inom området för att upprätthålla kvalité
 • Standardisera utbildningar så de uppfyller lagar och krav som behövs för arbete i sitt område

Varför är Industriportalen intressant för mig som entreprenörsföretag?

Du får en effektiv hantering av sin personals kompetensprofiler, samtidigt som du spara tid och pengar. Du ökar din synlighet och exponera er kompetens på ett enkelt sätt mot industrianläggningarna och deras behov. Du får möjligheter att kunna kontrollera dina underentreprenörer och hitta framtida partners. Det skapas också förutsättningar för digitala och transparanta flöden för tillståndshantering, och det bästa är att det blir enkelt. 

Industriportalen gör ditt arbete smidigare genom

 • Enkelt sätt att administrera personalens kompetens och behörigheter, allt samlat i ett system
 • Sluta oroa dig över när behörigheter måste uppdateras, vi säger till när det är dags inför kommande uppdrag
 • Nu slipper du missförstånd med kunden om kompetenskrav – Nu kan du se vilken kompetens du behöver inför olika typer av arbete, allt på ett ställe
 • Exportera personalens profiler inför kompetenskrav från kund – Det ska inte vara krångligare än ett klick bort
 • Ett system för att kontrollera underentreprenörer

Det ska vara lätt att kunna utföra sitt arbete som entreprenör

 

Vad får jag ut av att använda industriportalen?

 • Förenkla administrationen
 • Samlar allt på ett ställe digitalt, och du får tillgång till det direkt i mobilen
 • Ha så få kort som möjligt
 • Ha kontroll på gilltighettider över deras tillstånd, behörigheter, utbildningar och certifikat
 • Hitta nya jobbmöjligheter

Utbildningsleverantör

Utbildningsleverantörer kan synliggöra sina värdeerbjudanden för att attrahera nya kunder och merförsäljning på befintliga kunder. På sikt kommer Industriportalen bidra till standardisering av utbildningar inom olika ämnesområden vilket skapar förutsättningar för att kvalitetssäkra utbildningar och försvåra för oseriösa aktörer. Detta ger ökad kvalité hos utbildarna och högre kompetens hos deltagarna.

Vill du veta mer om Industriportalen?

Vill du engagera dig i projektet eller har du någon fundering? Kontakta oss gärna via detta fomulär. Vill du komma i kontakt med oss direkt? Kontakta Johan Engman på 060 - 14 15 55 eller Nina Hammarberg 060 - 14 15 33

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.