Industriportalen

Industriportalen

En kompetensplattform för industrin.

Vill du veta mer?

Den svenska industrin står inför stora teknologiska, ekologiska, organisatoriska och institutionella förändringar. Omställningskraven är stora, bland annat ökad automatisering, digitalisering och integration av produktion och tjänster. Värdekedjornas globalisering gör att företagen måste anpassa både sitt utbud och sina förmågor för att vara fortsatt konkurrenskraftiga. En klimatneutral produktion och ökad effektivisering är också avgörande för att den svenska industrin ska vara fortsatt konkurrenskraftig globalt. Utvecklingen och omställningen av industrin gör att kraven på individernas kompetenser förändras. Industriportalen är ett initiativ för att ta fram en digital plattform och etablera ett dataekosystem för kompetens- och behörighetshantering inom industrin.

Vad skulle du göra om du hade 3 miljarder?

Genom återkommande träffar med vår referensgrupp av anläggningsägare, utbildningsföretag, entreprenörer och branschföreningar har vi fått fram en siffra på vad industrin kan spara varje år på en gemensam kompetensplattform – 3 miljarder SEK per år.

Industrins besparingspotential är baserat på antaganden utifrån diskussioner med referensgruppen, och är endast besparingar som är begränsad till uppskattningar av nedlagd tid för hantering av kompetensprofiler. Visst låter det helt sinnessjukt att processindustrin betalar 3 miljarder varje år, för att utbildningar finns på olika ställen,  och du som entreprenör behöver oftast använda ett kort för varje plattform som du utfört utbildningen på – Är det här verkligen den bästa lösningen för processindustrin? Det tror i alla fall inte vår referensgrupp.

"Det finns betydande värden för alla intressenter med en etablerad digital plattform för hantering av kompetenser och behörigheter, ett standardiserat dataekosystem har stor potential att leverera ökad säkerhet, kvalitet, effektivisering och kostnadsbesparingar."

Visionen med Industriportalen

Målet är att genom standardisering av individers kompetensprofil (kompetenser, utbildningar, tillstånd, behörigheter, certifikat med mera.) öka digitaliseringsförmågan och transparensen av information, samtidigt som betydande värden i form av effektivare processer möjliggörs. Idag finns ingen samlad databas, utan individens kompletta kompetensprofil finns i många olika system och blir därför fragmenterad, den bygger även i stor utsträckning på analoga data. Genom att skapa digitala representationer av individer och kvalitetssäkra deras kompetensprofiler blir det till exempel smidigare att hitta kompetens, säkerställa behörigheter och kontrollera kompetenskrav på ett enkelt sätt vilket bidrar till effektivitet, säkerhet och industrins digitala omställning.

Nyfiken på hur Industriportalen kan göra din arbetsdag bättre?

Vi har samlat all information som kan vara intressant för dig att veta beroende på vad du arbetar med, och även hur du kan vara med och påverka.

Man wear safety helmet happy smiling looking at camera driver forklift warehouse in factory. Male worker industrial operate. control loading container box. logistics export import concept.

 

 

Entreprenör

Jag vill veta mer

 

 

Utbildningsleverantör

Jag vill veta mer

 

 

Entreprenörsföretag

Jag vill veta mer

 

 

Branschförening

Jag vill veta mer

 

 

Industrianläggning

Jag vill veta mer

 

 

Vill du veta mer om projektet eller bli delaktig?

Här hittar du våra kontaktuppgifter

 

Vill du veta mer om Industriportalen?

Vill du engagera dig i projektet eller har du någon fundering? Kontakta oss gärna via detta fomulär. Vill du komma i kontakt med oss direkt? Kontakta Johan Engman på 060 - 14 15 55 eller Nina Hammarberg 060 - 14 15 33

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.